K
Kaadmium Linn, Talu, Sadam, Alev Kaadmium
Kaevandus Alev Kaevandus
Kahjulik veeõitseng Sadam

Veeõitseng

Kahjurid Linn, Talu, Alev Kahjurid
Kahjuritõrje Alev
Kahjurid
Kalajäätmed Sadam Sadam ja veesõidukid, Kalakasvandus
Kalakasvandus Sadam Kalakasvandus
Kanalad Talu Laut
Kariloomad Talu Põllumajanduslik äravool, Loomakasvatusjäätmed, Taluloomad, Laut
Karjalaudad
Talu
Talupidamishooned

Karuputk
Linn, Alev Park
Kasvuhoonegaasid Linn, Talu, Sadam, Alev Kliimamuutused, Süsinikdioksiid, Klorofluorosüsivesinikud (CFC), LämmastikoksiididOsoon, Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)
Katk Alev Kahjurid
Kaubalaevad Sadam Kaubavedu
Kaubavedu
Sadam
Kaubavedu
Keemiline puhastus
Linn, Alev
Kontorid ja poed
Keeristormid Sadam Perkloroetüleen (PCC, PERC)
Kemikaalimahuti Talu, Sadam Tormid ja üleujutused
Keskkonnatervis
Talu
Kemikaalimahuti
Keskkonnatervis haiglates
Linn
Keskkonnatervis
Kliimamuutused Linn, Talu, Sadam, Alev Haigla
Kloor Linn, Talu, Sadam, Alev Kloor
Klorofluorosüsinikud Linn, Talu, Sadam, Alev Klorofluorosüsinikud (CFC)
Kodud Linn, Talu, Sadam, Alev Kodud
Kodude renoveerimine Linn, Alev Kodud
Kontorid ja poed Linn, Sadam, Alev Kontorid ja poed
Kool
Linn, Alev
Kool
Koolitervis Alev Kool
Koorikloomad Sadam Koorikloomad
Kosmeetikatooted Linn

Ilusalongid, Apteek
Kroom Linn, Talu, Sadam, Alev

Kroom

Krossimootorrattad Talu

Maastikusõidukid

Kruiisilaev Sadam Kruiisilaevad
Kruusateed Talu Maastikusõidukid
Kuumarabandus

Linn, Alev
Park
Käsimüügiravimid
Linn, Alev
Apteek
Kütused Linn, Talu, Sadam, Alev Diislikütus, Bensiin, Maagaas, Propaangaas
Kütusetorud Sadam Kütusetorud
Küünesalongid Linn

Ilusalongid

Kohtade interaktiivne keskkond: