Apteek

Miks tekitavad apteegid muret?

 

Apteekides müüakse käsimüügiravimeid, retseptiravimeid, meditsiiniseadmeid ja mitmeid isikuhooldus- ja majapidamistooteid. Paljud neist võivad olla tarbijatele ohtlikud, kui neid ei kasutata ettenähtult ega käidelda hoolikalt. 

Apteekrid ja apteekide töötajad võivad igapäevatöös kokku puutuda mürgiste ainete ja ravimitega. Apteekides töötavad inimesed võivad kokku puutuda ravimeid või ravimite koostisosi käideldes võimalike arenguhäireid põhjustavate ja teiste tervist kahjustavate ohtudega. Kokkupuude on võimalik ka ohtlike ravimitega, mida kasutatakse vähiraviks keemiaravis, viirusevastaste ravimitega, hormoonidega, anesteetikumidega ja haiglates kasutatavate ravimitega. Latekskinnaste kasutamisel võivad apteegitöötajatel tekkida allergiad või kutsealane astma.

 

Kemikaalid apteekides

Atsetoon
Ammoniaak
Bisfenool A (BPA)
Kloor
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenoksiid
Elavhõbe
Nanoosakesed
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PAHid
PVCd
Lahustid

Kohtade interaktiivne keskkond: