Dokk

Mis on dokk?

 

Dokid on rajatised, kus ehitatakse, parandatakse, hooldatakse ja lammutatakse laevu. Mõnedes dokkides võidakse ehitada ka toornafta ja gaasi puurimiseks avamereplatvorme. Dokid on ohtlikud tsoonid, kus töötajad võivad kokku puutuda paljude ohtudega. Laevade ehitamine ja parandamine hõlmab värvimist, pinnatöötlust, paakide puhastamist ja kõiki muid laevatööstuse tegevusi. Tavapärane laevamootorite hooldus nõuab mootoriõli, antifriisi ja hüdraulika õlide käitlemist. Laevu võidakse parandada ja hooldada vees või veest väljas kuivdokis. Enne parandamist võidakse laeva musta pilsi- ja ballastvett lasta ümbuskonna vette. 

Kuna dokid asuvad vees võib sealsete tegevuste käigus tekkiv reostus suubuda otse või kanduda koos äravooluga vette. Laevaehituses ja paranduses kasutatakse mürgiseid kemikaale nagu kroom, vask, nikkel ja plii

Suurte laevade puhastamiseks ja pinnatöötluseks kasutatakse kuivabrasiivjugatöötlust. Laevakeresid töödeldakse saastumisvastaste ainetega, mida kasutatakse saastavate, roiskumist tekitavate mikroorganismide või kõrgemate taime- või loomaliikide kinnitumise vältimiseks, paljunemise või kasvu tõrjeks laeva veesoleval osal. Puhastamisel ja katmisel kasutatakse kemikaale, sealhulgas raskmetalle, lahusteid, vaske ja ohtlikuid või tuleohtlikuid aineid. Töötlemise käigus eralduvad plii, tahked osakesed, lenduvad orgaanilised ühendid, tsink ja teised õhusaasteained. 

Pärast kasutusea lõppu laevad lammutatakse või demonteeritakse vanametalliks või kõrvaldamiseks. See on äärmiselt ohtlik töö ja seda tehakse tihti riikides, kus keskkonna- ja töötajate kaitsele ei pöörata erilist tähelepanu. Laevade lammutamise käigus võivad töötajad ohtlike ainete eemaldamisel puutuda kokku saastumisvastaste ainete, värvide, kütuste, lastijääkide ja isolatsioonimaterjalidega, sealhulgas asbestiga.

 

Kemikaalid ja dokid

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Asbest
Benseen
Süsinikoksiid
Kroom
Toornafta
Diislikütus
Etüleenglükool
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: