Eeslinn

Mis on eeslinnad?

 

Eeslinnad on linnapiiridest laialt välja levinud elamuasustus hõlmates elumajad ja nende vahelise tänavavõrgustiku. Eeslinnad, mida mõnikord nimetatakse ka äärelinnadeks, rajatakse tavaliselt põllumaadele, metsaaladele või tühermaadele. 

Eeslinnadega kaasnevad paljud keskkonnaprobleemid nagu põllumajandusliku maa kaotus, suurenenud sõltuvus autodest ja teistest sõidukitest ning suurem energia- ja veekulu. Tihti ei ole linnatransport ühendatud eeslinnadega või puudub selleks vajalik taristu. Kuna kodud asuvad kaugel töökohtadest, poodidest ja teenindusvõrgust tuleb üldiselt kogu transpordiks kasutada autosid. 

Eeslinnad võivad põhjustada välisõhu saastet, veekogude ja põhjaveekogumite reostust, linna ja tööstusliku äravoolu koguse suurenemist, looduslike elupaikade hävimist, liikluskasvu, ummikuid, teenuste hinna kasvu ning linnakeskuste osatähtsuse vähenemist.

Kohtade interaktiivne keskkond: