Haigla

Miks tekitavad haiglad muret?

 

Haiglates tegeletakse tervise edendamise, ravimise ja taastamisega operatsioonidest ja haigustest. Haiglatel nagu ka teistel hoonetel võib olla probleeme siseõhu kvaliteediga, joogivee kvaliteediga ja puhastusvahendite ning pestitsiidide kasutamisega. Lisaks sellele on haiglates ainulaadsed keskkonnaprobleemid, mis võivad mõjutada tööpersonali, patsiente või tervet ümbruskonda. 

Haiglatöötajad võivad kokku puutuda suures koguses kemikaalidega, mis võivad ohustada nende tervist. Mõnesid neist kemikaalidest kasutatakse haiglaseadmetes, näiteks elavhõbedat mõnedes termomeetrites, etüleenoksiidi ja glutaaraldehüüdi kasutatakse meditsiiniseadmete steriliseerimiseks ning formaldehüüdi kasutatakse kudede säilitamiseks laborites ja surnukuurides. Haiglatöötajatel on võimalik kokku puutuda meditsiiniprotseduuridel lekkida võiva anesteesiagaasidega. Mõned neis gaasides sisalduvad ained võivad põhjustada iiveldust, pearinglust, steriilsust, nurisünnitust, sünnidefekte, vähktõbe ning maksa- ja neeruhaigusi. Haiglatöötajad võivad käidelda ohtlikke ravimeid, mida kasutatakse vähktõve keemiaravis, viirusevastaseks raviks või hormoonide raviks. Need ohtlikud ravimid võivad põhjustada nahalöövet, viljatust, nurisünnitust, sünnidefekte ja leukeemiat või teisi vähiliike. Lateksist kaitsekinnaste kasutamine võib haiglatöötajatel tekitada lateksi allergiaid või kutsealast astmat. 

Patsiendid võivad kokku puutuda samade kemikaalidega millega haiglatöötajad, lisaks võivad nad kasutada plastist meditsiiniseadmeid, mis võivad sisaldada ftalaate

Meditsiinijäätmete põletamisel võivad meditsiinitöötajad ja ümbruskonnas elavad inimesed kokku puutuda põletist õhku eralduva reostusega. Meditsiinijäätmeid tuleb töötajate, patsientide ja ümbruskonna inimeste tervise huvides käidelda ohutult.

 

Kemikaalid haiglates

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Asbest
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Plii
Elavhõbe
Metanool
Nanoosakesed
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Perkloraat
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Radoon
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: