Kalakasvandus

Mis on kalakasvandus?

 

Kalakasvandus on põllumajanduslik tegevuskoht, kus kasvatatakse kalu kontrollitud veekeskkonnas kommertslikul või vabaajaveetmise eesmärgil. Põllumajanduses kasvatatakse suurel hulgal ka veetaimi ja loomi saagiks. Kalakasvandused võivad olla jõgedel, järvedel, ojadel ja rannikuvetes või tehisveehoidlates või tiikides sisemaal. Kalakasvanduses kasvatatakse enamasti säga, lõhet, forelli, krevette, austreid, karpe ja vähke. 

Kalakasvandused võivad olla välismaise kala impordi vajaduse vähendamiseks vajalikud, Eestis on enamasti kalakasvandused kasutusel vabaajaveetmise eesmärgil. Kalakasvandused võivad olla ohtlikud ka ümbritsevale keskkonnale, siseveeteede kasutamisel võivad võõrliigid seguneda kohalike kalaliikidega, rannikuveekeskkond on tundlik kalakasvanduste rajamisel, samuti võivad levida haigused kasvukohtade kaladelt vabas looduses elavatele kaladele. Jäätmed keskkonnast, kus palju kalu asustab piiratud ala võib saastada vett ja põhjasetteid. Kalakasvanduse kaladele võidakse haiguste leviku piiramiseks sööta antibiootikume, mis võivad lekkida veekeskkonda põhjustades mürgistust teistele veeloomadele. Tehisrajatisi kasutavaid kalakasvandusi võidakse puhastada klooriga

Nii kasvandustest kui ka looduslikest veekogudest püütud kala, eriti lõhe, võib sisaldada elavhõbedajälgi või PCBsid. Kala söömise kasulikkus kaalub siiski üles võimalikust saastunud kalast tuleneva ohu.

 

Kemikaalid kalakasvandustes

Ammoniaak
Kloor
Elavhõbe
Pestitsiidid
PCBd
PVCd
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: