Kemikaalimahuti

Miks tekitavad kemikaalimahutid muret?

 

Kemikaalimahuteid kasutatakse rafineerimata nafta ja naftasaaduste (diisel, bensiin), veeldatud maagaasi, propaani, väetiste ja teiste kemikaalide ladustamiseks. Kemikaale on võimalik ladustada kohtmahutites või transpordimahutites kemikaalide transpordiks veokite ja laevadega. Kemikaalimahuteid kasutatakse peamiselt talupidamistes, tööstuslikes ja tootmispiirkondades ning kaubaveol. Neid võib kasutada ka majapidamiste kütteõlide ladustamisel kodudes ja kütuse ladustamisel busside garaažides. 

Kahjustatud või purunenud kemikaalimahuti võib põhjustada tõsist keskkonnareostust ja vara kahju. Mahuti lekkimisel võib selles sisalduv kemikaal voolata veekogusse ja reostada joogivett ning põhjavett või süttida. Kemikaali tulekahju võib reostada pinnast ja vett, ohustada inimese tervist ning põhjustada ohtu elusloodusele. Kemikaalimahutite purunemise võivad põhjustada korrosioon, halb hooldus, tootmisvead, ületäitmine, transpordi lekked ja vähene lekkeohje.

 

Kemikaalid kemikaalimahutites

Maagaas
Perkloraat
Lahustid
Etüleenglükool
Bensiin
Diislikütus
Ammoniaak
Atsetoon
Kloor
Formaldehüüd
Perkloroetüleen
PCBd
Propaan
Toornafta
Püsivad orgaanilised saasteained
Metanool

Kohtade interaktiivne keskkond: