Keskkonnatervis

Mis on keskkonnatervis?

 

Talupidamisega võivad kaasneda keskkonnatervise riskid nagu kokkupuude mürgiste gaasidega, pestitsiididega, ohtlike põllumajanduskemikaalidega, suure koguse tolmuga, nakatunud loomadega, parasiitidega ja hallitusega. 

Kokkupuude hoidlas saagi kääritamisel tekkivate ohtlike gaasidega võib põhjustada vedeliku kogunemist kopsudesse või isegi surma. Korduv kokkupuude heina või muu hoitava saagi hallitusega võib põhjustada allergilise kopsuturse, mis võib muutuda eluohtlikuks. Kokkupuude suure koguse orgaanilise tolmuga võib põhjustada orgaanilise tolmu toksilisuse sündroomi, mis põhjustab köha, palavikku, külmavärinaid ja lihasvalu. 

Loomadel võib olla parasiite ja haigusi, mis võivad inimestele üle kanduda. Sõnnikuhoidla võib eraldada surmavaid gaase põhjustades hapnikuvaegust, lämbumist ja surma. 

Põllumajanduslikeks terviseohtudeks võivad olla ka tööga seotud kopsuhaigused, vähktõbi, ninapõletik, artriit, astma, nahapõletik ja hingamisteede haigused nagu bronhiit.

Kohtade interaktiivne keskkond: