Kodud

Miks tekitavad kodud muret?

 

Ka kõige puhtamad kodud võivad põhjustada terviseprobleeme tulenevalt selle ehitusest või inimese poolt kasutatavate ja hoiustatavate majapidamistoodete tõttu. Terviseohte kodudes põhjustavad mürgised materjalid nagu asbest ja plii, mürgised gaasid nagu süsinikoksiid ja radoon ning allergiat põhjustavad tingimused nagu tolm, hallitus ja kahjurid

Vanemaid kodusid võib olla värvitud pliivärvidega, mis võivad põhjustada lapsepõlve pliimürgistust. Asbest on vähktõbe tekitav soojustus- ja tulekindel materjal, mida võib vanemates majades leiduda. Asbesti on kasutatud katusesindlites, elektri- ja torustiku soojustuses, ahjude kattematerjalina ning lae- ja põrandaplaatides. 

Halb siseõhu kvaliteet ja hallitus kodudes võivad põhjustada allergiaid ja hingamisteede haigusi nagu astmat. Tubakasuitsu sissehingamine võib põhjustada vähktõbe. Õli, maagaasi, lambiõli või teiste kütuste põletamisel eraldub saasteaineid, sealhulgas mürgist süsinikoksiidi. Radoon on vähktõbe tekitav radioaktiivne gaas, mis tekib looduslikult kivimites ja pinnases ning võib kodudesse siseneda vundamendipragudest. Radoon on õhku saastav värvusetu ja lõhnatu gaas. 

Elamuhoonete ehitus-, katuse- ja soojustusmaterjalid võivad sisaldada kemikaale, mis tekitavad kahjulikke tervisemõjusid. Mõned majapidamises ja garaažis kasutatavad tooted võivad valel kasutamisel, suures koguses või sissehingamisel põhjustada tervisekahjustusi. Need tooted võivad olla antifriisid, patareid, valgendid, puhastusvahendid, desinfitseerimisained, kanalisatsiooni puhastusvahendid, keemiliselt pestud rõivad, liimid, juuksevärvid, hallituse eemaldajad, koitõrjevahendid, küünelakid ja küünelakieemaldid, värvid, värvieemaldid ja värnitsad, ravimid ja kingakreemid, diislikütus, väetised, bensiin, putukamürgid, mootoriõlid, basseinikemikaalid ja puidukaitsevahendid. 

Teisteks tervise- ja ohutusalasteks ohtudeks on tulekahjud, vigastused ja putuka- või loomahammustused.

 

Kemikaalid kodudes

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Asbest
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Kaadmium
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Klorofluorosüsinikud (CFC)
Diislikütus
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Nanoosakesed
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Radoon
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: