Kontorid ja poed

Miks tekitavad kontorid ja poed muret?

 

Igapäevaste kohtadena ei olda kontorite ja poodide koha pealt nende võimalikest terviseohtudest teadlikud. Kontorite ja poodide töötajad võivad kokku puutuda kemikaalidega seoses halva siseõhu kvaliteediga ja lühi- või pikaajalisi tervisehäireid põhjustavate bioloogiliste saasteainetega. 

Kontorid ja poeruumid võivad sisaldada pestitsiide, ohtlikke kemikaale sisaldavaid puhastusvahendeid ning saastunud joogivett. Mitmetes kontorites või poodides võidakse müüa kemikaale sisaldavaid ja inimese tervist kahjustavaid tooteid või materjale. Töötajatel võivad kontorite või poodide varustuse ja toodete käitlemisest tekkida nahahädad või -allergiad. 

Siseõhus võib sisalduda suuremal hulgal õhusaasteaineid kui välisõhus. Need siseõhus sisalduvad saasteained võivad pärineda nii välis- kui sisekeskkonnast, sealhulgas kahjuritõrjest, puhastusvahenditest, ehitusmaterjalidest või sisustuselementidest. Siseõhu saasteaineid võivad suurendada allergiate ja hingamisteede haiguste nagu astma tekke ohtu töötajatel. Siseõhu saastajad võivad olla mürgised gaasid nagu süsinikoksiid ja radoon. Siseõhus võib olla ka tubakasuitsu, mis võib tekitada vähktõbe. Tahkeid osakesi võib kontorite ja poodide siseruumi sattuda väljast tänavalt või tegevuste käigus nagu printimine, kopeerimine ja mitmete seadmete käitlemine. Bakterid, viirused, hallitus ja õietolm põhjustavad allergiate ja astma teket. 

Kontorite ja poodide töötajad võivad kokku puutuda ka füüsiliste ohtudega, mis tulenevad töö iseloomust ja ümbritsevast keskkonnast.

 

Kemikaalid kontorites ja poodides

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Asbest
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Kaadmium
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Plii
Elavhõbe
Metanool
Nanoosakesed
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Radoon
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: