Kool

Miks tekitavad koolid muret?

 

Koolides võivad õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele terviseriske põhjustada nii siseruumid kui ka õueala. 

Halb siseõhu kvaliteet koolides võib põhjustada astmat, hingamisteede häireid ja muid terviseprobleeme. Hallitus ja niiskus võivad tekitada astmat ja allergilisi reaktsioone. Ehistusmaterjalides ja hooldusvahendites sisalduvad kemikaalid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone või pikaajalisi tervisemõjusid. Koolis olev tolm ja kahjurite jäätmed võivad põhjustada astmat ja hingamisteede häireid. 

Pestitsiidid võivad olla eriti kahjulikud lastele, sest pestitsiidid võivad kahjustada arenevaid siseorganeid. Lapsed on eriti tundlikud ka plii suhtes, mida võib esineda kooli joogivees. Elavhõbedat võidakse kasutada mitmetes koolis kasutatavates esemetes nagu termomeetrid, lülitid, termostaadid, lambid ja laboriseadmed. 

Radoonirikastes piirkondades asuvates koolides võib olla kõrge radooni sisaldus, mis võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada kopsuvähki. Vanemates koolides võivad isolatsioonimaterjalid või torud sisaldada asbesti, mis võib pikaajalisel suure kogusega kokkupuutel põhjustada kopsuvähki. 

Terviseriske võivad põhjustada ka ebapiisav või valju ventilatsioonisüsteem, veelekked, hallituse levik ning puidukaitsevahendiga töödeldud puit. 

Kooli õuealal võivad õpilased ja koolitöötajad kokku puutuda diislikütuse heitgaaside ja teiste välisõhu saasteainetega, kui lähedal asuvad tiheda liiklusega tänavad või bussipeatus.

 

Kemikaalid koolis

Ammoniaak
Arseen
Asbest
Benseen
Bisfenool A (BPA)
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Plii
Elavhõbe
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PVCd
Propaan
Radoon
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: