Koorikloomad

Miks tekitavad koorikloomad muret?

 

Koorikloomad on veeloomad, kellel on karp või koda. Koorikloomade hulka kuuluvad merekarbid, jõekarbid, kammkarbid ja austrid. Koorikloomi kasutavad inimesed ja paljud loomaliigid toiduks. Mõnesid koorikloomade liike võib leida rannalt ja neid saavad inimesed ise korjata, teisi liike püütakse avamerel paatidest. 

Et looduslikult kasvavad koorikloomad oleksid söögikõlbulikud peavad nad elama puhtas vees. Koorikloomad on "filtertoidulised", mis tähendab, et toidu saamiseks filtreerivad nad iga päev suure koguse vett läbi oma keha. Veest välja filtreeritavaid osakesi kasutavad koorikloomad toiduks. Need osakesed võivad sisaldada koorikloomi saastavaid kahjulikke kemikaale, prügi, baktereid, viirusi ja muid meres leiduvaid toksiine. 

Koorikloomi võib saastada halvasti puhastatud reoveepuhasti, reoveekaevu ja fekaaliveo heitvesi, linna ja tööstuslik äravool sadamates ja põllumajanduslik äravool. Koorikloomi võivad saastada veeõitsengu tekitatud toksiinid. Mõned toksiinid on väga mürgised ja võivad nendega saastatud koorikloomade söömisel põhjustada inimestel tõsiseid tervisehäireid ja isegi surma. 

Koorikloomade võimalikku saastatust kontrollitakse pidevalt, kuid siiski soovitatakse neid bakerite hävitamiseks korralikult küpsetada.

 

Kemikaalid ja koorikloomad

Toornafta
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PCBd

Kohtade interaktiivne keskkond: