Kruiisilaevad

Miks tekitavad kruiisilaevad muret?

 

Puhkuse veetmine kruiisilaevadel muutub järjest populaarsemaks ning seetõttu ehitatakse järjest rohkem ja suuremaid kruiisilaevu. Nende muutuste tõttu tekitab muret laevatööstuse kasvu mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, eriti vee kvaliteedile. Kruiisireisi ajal on palju inimesi koos piiratud rahvarohkes ruumis. Terviseriski võivad põhjustada saastatud toit ja joogivesi ning nakkused teistelt inimestelt. Kruiisilaevadel võidakse haigestuda peamiselt toidu ja joogi tekitatud kõhu- ja soolehaigustesse või nakkushaigustesse nagu gripp, leegionäride haigus või õhukaudu leviva bakteri põhjustatud kopsupõletik. Sagedane kätepesemine ja muude tavapäraste hügieeni- ja ohutusnõuete järgimine on parim ettevaatusabinõu nakkushaiguste vältimiseks kruiisilaeval. Tugeva tuule ja tormi korral võivad paljud reisijad jääda merehaigeks. Keskkonnale avaldavad enim mõju laevade kanalisatsioonivesi, reovesi ja prügi. Laevalt vette lastav kanalisatsioonivesi võib reostada merevett, saastada koorikloomi ja muuta vee ujumiseks, kalastamiseks ja muudeks vabaajategevusteks kõlbmatuks. Laevade pilsi- ja ballastveega võib edasi kanduda reostus, mis mürgitab linde, kalu ja teisi mereelukaid või teistest piirkondadest pärit veeorganisme ja -taimi. Prügi viskamine üle kruiisilaeva parda võib kahjustada veeorganisme, reostada randu või takistada teiste laevade mootorite ja tiivikute töötamist. Diiselmootoriga kruiisilaevad paiskavad õhku kõrge väävlisisaldusega heitgaase. Kruiisilaevadel asuvad ilusalongid ja keemilised puhastused kasutavad samu kemikaale ja põhjustavad samasuguseid terviseriske nagu maismaal asuvad teeninduskohad.

 

Kemikaalid ja kruiisilaevad

Atsetoon
Ammoniaak
Asbest
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Diislikütus
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: