Kütusetorud

Mis on kütusetorud?

 

Kütusetorud on suured torud, mida kasutatakse maagaasi, toornafta, bensiini, propaani või muude vedelkütuste transpordiks. Torude kaudu transporditakse kütus kaevandamiskohast rafineerimistehasesse ning sealt kütusehoidlatesse ja jaotusterminalidesse. Enamus kütustorudest asuvad maa-all või merepõhjas. Maa-pealset torutransporti võidakse kasutada terminalides

Terminalides kasutatakse kütusetorusid toornafta, naftasaaduste või vedela maagaasi peale- ja mahalaadimiseks kütusetankeritelt. Torusid kasutatakse ka kütuse transportimiseks kütuseveokitesse. 

Kuigi kütusetorusid jälgitakse pidevalt ohutuse tagamiseks võivad need siiski lekkida, puruneda või plahvatada. Purunemise võivad põhjustada korrosioon, maaparandustööd, ilmastikukahjustused või materjalidefektid. Torurikked võivad põhjustada inimestele ja loomadele vigastusi ja isegi surma ning keskkonna- ja materiaalseid kahjustusi. Suure koguse kütuse sattumine keskkonda võib reostada veekogusid, õhku ja pinnast ning kahjustada elusloodust.

 

Kemikaalid kütusetorudes

Benseen
Toornafta
Diislikütus
Bensiin
Metanool
Maagaas
PCBd
Propaan
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: