Laut

Mis on laudad?

 

Laudad on kohad, kus hoitakse ning söödetakse sigu, kariloomi, piimakarja, muid taluloomi ja kodulinde piiratud ruumis, kuhu võivad kuuluda ka karjamaa, söödaladu, sõnnikuhoidla ja tootmisseadmed. Karjamaadel ei kasvatata põllusaadusi

Sõltuvalt protsessidest ja loomade arvust võivad mõned laudad lasta vette suures koguses saasteaineid. 

Suur kogus loomakasvatusjäätmeid võib muutuda ohtlikuks puhta veega varustamisele. Suurte tormide ajal võib sõnnik veega kanduda veekogudesse ja inimeste elamispiirkondadesse. Lautadest pärit äravool ja sõnnik võivad imbuda põhjavette või reostada põhjavett lekete või seadmete purunemise käigus. Lautadest pärit põllumajanduslik äravool võib reostada veekogusid bakteritega, viirustega, toitainetega ja tahkete saasteainetega. 

Lautadest võib eralduda ka õhusaasteaineid nagu ammoniaak, süsinikdioksiid, vesiniksulfiid, metaan, lämmastikusoksiid, tahked osakesed, lenduvad orgaanilised ühendid ja muud õhusaasteained.

 

Kemikaalid ja laudad

Ammoniaak
Süsinikdioksiid
Lämmastikoksiidid
Tahked osakesed
Pestitsiidid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: