Miks tekitavad lennukid muret?

Lennukid võimaldavad tuhandetel inimestel reisida iga päev lühikesi- ja pikki vahemaid üle maailma. Siiski eraldavad lennukid mitmeid ohtlikke õhusaasteaineid ning lennundustööstuse töötajad võivad kokku puutuda mitmete mürgiste kemikaalidega. 

Lennukitest eralduv õhusaaste sisaldab benseeni, süsinikoksiidi, lämmastikoksiide, tahkeid osakesi, tolueeni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja süsinikdioksiidi – kasvuhoonegaasi, mis aitab kaasa globaalsele soojenemisele. Talvel lennukite sulatamiseks kasutatavad kemikaalid on propüleenglükool ja etüleenglükool, mis võivad sattuda veekogudesse ning neid saastada. 

Lennunduse töötajad, kes töötavad lennukite maapealsel teenindus- ja hooldustööl võivad kokku puutuda bensiiniga, lennukikütusega, lahustitega, liimide, rasvaärastitega ja katteainetega, mis võivad sisaldada mürgiseid kemikaale.

Kuigi lennuki sisekliima on siseruumiõhule sarnane, siis leidub ka erinevusi, näiteks on lennukis reisijad tavapärasest tihedamalt asustatud ruumis. Reisijad on kokkupuutes madala niiskusega ja vähendatud õhurõhuga ning võimalik on kokkupuude reostusallikatega sealhulgas osooni ja allergeenidega. 

Lennumeeskond ja reisijad võivad kokku puutuda pestitsiididega, kui lennukit enne õhkutõusmist pestitsiididega töödeldakse. Tõenäolisemalt juhtub seda rahvusvahelistel lendudel, et takistada taimehaiguste ja kahjurite levikut eri regioonide vahel. Kokkupuude on võimalik ka veereostusega, kui pardal olev joogivesi ei vasta nõuetele, ja väikeses koguses kosmilise kiirgusega.

 

Kemikaalid lennunduses

Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Bensiin
Lämmstikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Pestitsiidid
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: