Liha töötlemine

Mis on liha töötlemine?

 

Liha töötlemine hõlmab endas loomade tapmist rajatistes, kus liha müüakse või hoitakse selleks, et seda konservidesse pakendada, toiduks töödelda, küpsetada, külmutada või sellest lihatooteid teha. See sisaldab ka kõrvalsaaduste nagu peki, tarretise või rasva valmistamist. 

Liha töötlemine vajab suurel hulgal vett ja selle käigus tekib märkimisväärses koguses orgaanikat nagu rasv, veri, loomakasvatusjäätmed, karvad, suled ja luud. Liha töölemises tekkiv reovesi võib sisaldada ka haigustekitavaid organisme, baktereid, parasiitmunasid, õli, rasva, soola, lämmastiku ja ammoniaagi ühendeid, fosforit ja kloori

Liha töötlemise õhusaaste võib sisaldada tahkeid osakesi, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja muid ohtlikke õhusaasteaineid. Teised liha töötlemise kõrvalsaadused on ebameeldivad lõhnad, müra ning töötlemise ja kõrvaldamise tahked jäätmed. 

Loomade tapmist ja liha töötlemist ning pakendamist tehastes on seostatud suurel määral õnnetuste, vigastuste ja bakterite või nakatunud korjuste ja kudede käitlemisest tulenevate haigustega. Esikohal on ka töötajate turvalisus ja ergonoomiline tervise ohutus.

 

Kemikaalid ja liha töötlemine

Tahked osakesed
Pestitsiidid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: