Loomakasvatusjäätmed

Millised on loomakasvatusjäätmed?

 

Loomakasvatusjäätmed pärinevad kariloomade ja kodulindude kasvatamisest ning piimatoodete tootmisest, need võivad olla nii loomasõnnik, kui ka liha töötlemise ning kalakasvanduse jäätmete kõrvalsaadused. Loomakasvatusjäätmed liha töötlemisest on karvad, veri, suled, nahk, luud, nokad, rasv ja erinevad vedelikud. See võib sisaldada orgaanikat, haigusi tekitavaid organisme ja lõhnu. See võib samuti sisaldada baktereid ja nitraate, mis võivad saastada joogivett ning põhjustada haigusi.

Talupidajad kasutavad sageli loomakasvatusjäätmeid põldudel väetisena. Liigne või vale kasutamine võib saastada veekogusid, põhjavett ja kahjustada inimese tervist. 

Loomasõnnikuhunnikud on talupidamiste juures loomulikuks osaks ning neid kasutatakse ka muude jäätmete ladustamiseks. Kui neid korralikult ei säilitata ja ventileerita võivad hunnikutest eralduda surmavad gaasid: ammoniaak, süsinikdioksiid, vesiniksulfiid ja metaan. Sõnniku kõdunemisel ja käärimisel tekivad nimetatud gaasid, mis võivad põhjustada inimestel või loomadel mürgiseid reaktsioone, hapnikuvaegust, lämbumist ja isegi surma. Need gaasid võivad põhjustada ka plahvatust.

 

Kemikaalid loomakasvatusjäätmetes

Ammoniaak
Süsinikdioksiid
Tahked osakesed
Pestitsiidid

Kohtade interaktiivne keskkond: