Metsakasvatus

Miks tekitab metsakasvatus muret?

 

Metsakasvatusega tegeletakse tarbitud puidu taastamiseks, metsaandide saamiseks, metsloomade elupaiga säilitamiseks ja vaba-aja veetmiseks. Muret võivad tekitada sõidukite, seadmete ja masinate kütusena kasutatav diislikütus, bensiin või propaan. Need masinad võivad eraldada süsinikoksiidi, tahkeid osakesi ja teisi välisõhu saasteaineid.

 

Kasutatavad pestitsiidid ja herbitsiidid võivad sattuda põllumajanduslikku äravoolu, mis võib rikkuda vee kvaliteedi jõgedes, järvedes ja teistes veekogudes, või eralduda õhku.

 

Raietööd võivad põhjustada pinnase erosiooni, õhusaastumist ning kahjustada loomade ja taimede elupaiku. Pinnase erosioon ja setted võivad reostada jõgesid ja kahjustada veeorganisme. Puude mahalõikamisel eemaldatakse metsast teistele taimedele vajalikud eluspuudes leiduvad toitained.

 

Metsakasvatusega tegelejad võivad kokku puutuda pestitsiidide, õhusaasteainete ja kahjuritega nagu närilised ja puugid. Ohtu võivad põhjustada ka sõidukid, masinad, raiemasinad ja -seadmed.

 

Kemikaalid ja metsakasvatus

Süsinikoksiid
Diislikütus
Bensiin
Metanool
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PAHid
Propaan

Kohtade interaktiivne keskkond: