Park

Miks tekitavad pargid muret?

 

Pargid on vaba-ajaveetmiskohad, elupaigad ja linnakeskkonnas rohealad. Parkides võib kokku puutuda välisõhus leviva saastega, kahjuritega, taimedega ja kliimamõjutustega ning nendest tulenevate võimalike riskidega inimese tervisele. 

Õhusaasteainetega on kokkupuude parkides jalutades. Kahjurid ja putukad võivad nõelata, hammustada või erinevaid haigusi levitada. Pestitsiidide kasutamisel parkides või seal olevatel mänguväljakutel on inimesel võimalik kokkupuude neis sisalduvate kemikaalidega. Mõned taimed, nagu putked, näsiniin ja maikelluke võivad tekitada nahalööbeid või -allergiaid ja muul viisil ohtu kujutada. Päikese ohtliku ultraviolettkiirguse mõju tõttu võib ülemäärane päikese käes viibimine põhjustada nahavähki, enneaegset naha vananemist, läätsekaed ja immuunsüsteemi võimekuse vähenemist. Veesilmadega parkides võivad need olla reostunud ning kokkupuutel põhjustada tervisehädasid. 

Ohutusalased riskid parkides on seotud mänguväljakutega, seal oleva veega kokkupuutega ja selles ujumisega või lemmikloomade ujutamisega, mille kaudu on võimalik inimese kokkupuude. Lisaks kliimast tulenevad mõjutused – äärmuslikult külm või kuum ilm ning parkides elavatest loomaliikidest tulenevad ohud.

 

Kemikaalid parkides

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Diislikütus
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Metanool
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PBDEd
PAHid
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: