Põllud

Miks tekitavad põllud muret?

 

Olulisemad taimekasvatussuunad Eestis on teravilja-, õlikultuuride-, kartuli- ja köögiviljakasvatus. Saagikuse suurendamiseks kasutatakse või toodetakse aineid, mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele või keskkonnale.

 

Saagi tootmiseks taimedele vajalike toitainete andmiseks kasutatakse väetiseid, sõnnikut ja mõnikord ka reoveepuhasti aktiivmuda. Nende ainete üleliigsel kasutamisel põldudel võivad need vihma- ja lumesulaveega põldudelt välja uhada. Põllumajanduslik äravool võib rikkuda kohaliku vee kvaliteeti ja kanda reostust edasi allavoolu. Väetiste üleliigne kasutamine võib reostada põhjavett, järvi, jõgesid ja teisi veekogusid. Liigne toitainete sisaldus järvedes, jõgedes ja teistes veekogudes võib põhjustada ohtlikku veeõitsengut.

 

Talupidajad võivad kasutamise käigus kokku puutuda pestitsiididega. Pestitsiidid võivad imbuda pinnasesse ja reostada põhjavett, järvi, jõgesid ja teisi veekogusid.

 

Põlluharimise käigus eraldub õhku tahkeid osakesi, mis võivad avaldada kahjulikku mõju. Propaani võidakse kasutada umbrohutõrjeks.

 

Kahjulikku mõju põldudelt võivad avadada ka traktorid, põllutöö sõidukid ja muud masinad. Pikkadel tööpäevadel kuumade ilmadega ja otsese päikese käes olles on põlluharijatel oht üle kuumeneda ja saada kuumarabanduse.

 

Kemikaalid põldudel

Ammoniaak
Metanool
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PAHid
PVCd
Propaan

Kohtade interaktiivne keskkond: