Mis on põllumajanduslik äravool?

Äravool tähendab pinnasesse mitteimbunud vihma või sulanud lumevee voolu üle maapinna või läbi lahtise pinnase. Põllumajanduslik äravool tähendab vihma-, lumesula- või niisutusvee liikumist talupidamistest. Äravoolu liikumisel korjab see üles ja võtab kaasa reostust, mis kantakse tiikidesse, järvedesse, rannikuvetesse ja maa-alustesse joogivee allikatesse. 

Põllumajanduslik äravool võib sisaldada reostust pinnaseerosioonist, lautadest, karjatamisest, künnist, loomakasvatusjäätmetest, pestitsiididest, niisutusveest ja väetistest. Talupidamistest pärinev reostus on pinnaseosakesed, pestitsiidid, herbitsiidid, raskmetallid, sool ning toitained nagu lämmastik ja fosfor. Väetiste koostises suures koguses olevad nitraadid võivad äravoolu sattudes saastada joogivett ja põhjustada imikutel surmavat nn sinise beebi sündroomi häirides hapniku voolu vereringesse. 

Reostunud põllumajanduslik äravool on peamiseks veereostuse allikaks jõgedes ja järvedes. See aitab samuti kaasa vee õitsemisele rannikuvees ja tekitab veekogudes eluta piirkondi, kus puudub kaladele ja vee-elustikule vajalik hapnik. Linnades ja äärelinnades on linna ja tööstuslik äravool suureks veereostuse allikaks. 

Põllumajanduslik äravool võib joogivees põhjustada ebameeldivat maitset ja lõhna ning saastada joogivett, kaevuvett ja toidu allikaid. Äravoolus olevad pestitsiidid võivad akumuleeruda kalades, mis võivad põhjustada inimese kokkupuute suures koguses kemikaalidega.

 

Kemikaalid põllumajanduslikus äravoolus

Atsetoon
Ammoniaak
Kaadmium
Diislikütus
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Bensiin
Metanool
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PAHid
PVCd
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: