Rand

Miks tekitavad rannad muret?

 

Rand on veekoguäärne liivane, klibune või kivine kallas, mis võib olla nii linna rand, looduslik järveümbrus kui ka mereranniku ala. Rannad on väärtuslikeks elukohtadeks taimedele ja loomadele, puhkuskohaks inimestele ning kaitseks tuulte ja lainete eest rannikuäärsetel aladel elavatele inimestele. 

Rannad võivad vee reostumisel ohustada ka inimese tervist. Reostunud vees ujumine või mängimine võib põhjustada suuremaid või väiksemaid haigusi sealhulgas kõhuhädasid, palavikku ja meningiiti. Reostunud rannikuvesi võib olla veeõitsengu põhjuseks ning muuta sealt püütavate kalade ja koorikloomade söömise ohtlikuks. Randadel olev prügi ja jäätmed võivad olla kahjulikud mereelustikule. 

Mereäärsetel rannikualadel on ujujate ja veesportlaste ohtudeks tugevad lained, peamiseks ohuks kõikidele vetteminejatele on uppumine. Ohutuks veepuhkuseks kasutada ujumiseks rannavalvega ujumiskohti, õppida ujuma, õpetada lapsed ujuma, hoida vees mängivatel lastel silma peal ning mitte minna üksi ujuma. Rannikuvees võib leiduda mereloomi, kes võivad nõelata, hammustada või eritada mürkaineid vette, ettevaatlik tuleb olla meduusidega ja tundma õppida rannikuvetes leiduvaid loomi ja nendest tulenevaid ohte. 

Päikese kahjulik ultraviolettkiirgus võib ülemäärasel kokkupuutel põhjustada nahavähki, enneaegset naha vananemist, läätsekaed ja vähendada immuunsüsteemi võimekust.

 

Kemikaalid rannas

Ammoniaak
Atsetoon
Benseen
Bensiin
Diislikütus
Toornafta
Plii
Formaldehüüd
Perkloroetüleen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Tahked osakesed
Tolueen
Vääveldioksiid
Pestitsiidid
Osoon
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid
Lämmstikoksiidid

Kohtade interaktiivne keskkond: