Ranniku tööstusala

Mis on ranniku tööstusalad?

 

Tööstusala on varem ärimajanduslikul- või tööstuslikul eesmärgil kasutusel olnud ala, kus arendustegevus võib reostuse tõttu olla raskendatud. Ranniku tööstusala on tööstusala sadamas või selle ümbruses. Nendel aladel asunud tööstused sõltusid veetranspordi ja -jahutus võimalustest. 

Ranniku tööstusalad võivad olla ohtlikest ainetest reostunud ning võivad kujutada ohtu merekeskkonnale ja tundlikele rannikuressurssidele. Reostunud alad võivad suurendada tervisehädade tekke ohtu inimestel. Vanade tööstusalade taaskasutamise asemel võib uusarendus liikuda ka linnakeskustest väljapoole, mis tekitab eeslinnastumist. Ranniku tööstusalad võivad viia ümbritseva kinnisvara väärtuse alanemiseni. Enne nende alade taaskasutamist peavad need läbima koristustööd ja nende ohutuse peab kindlaks tegema. 

Ranniku tööstusalad võivad taaskasutusel olla laia kasutuspinnaga sadamarajatised, uuenduslikud veeäärsed alad, võimalikud uued tootmiskohad, laevanduse, rahvusvahelise kaubanduse või turismi asukohad, mis võivad arendada kohalikku majandustegevust. Uus-arendatud ranniku tööstusalad võivad olla arendatud rohealadeks või ressurssi pakkuvateks rannikualadeks.

 

Kemikaalid tööstusaladel

Tolueen
Toornafta
PAHid
PBDEd
PCBd
Perkloraat
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
Plii
Propaan
PVCd
Püsivad orgaanilised saasteained
Metanool
Klorofluorosüsinikud
Kroom
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid
Ammoniaak
Arseen
Asbest
Atsetoon
Benseen
Bensiin
Bisfenool A
Diislikütus
Dioksiinid
Elavhõbe
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Ftalaadid
Kaadmium
Kloor

Kohtade interaktiivne keskkond: