Reoveekaev

Mis on reoveekaev?

 

Reoveekaev on maa-alune kuivkaev, millesse suubuvad kodude, tööstuste või ärihoonete jäätmed ja reovesi. Pärast jäätmete reoveekaevu sisenemist laguneb see vedelikeks, mis nõrguvad läbi kaevu põhjas olevate aukude pinnasesse. Reovesi imbub samuti aukude kaudu pinnasesse. 

Reoveekaevusüsteemis võivad haigusttekitavad saasteained töötlemata jäätmetest imbuda pinnavette ja saastada joogivett, jõgesid, järvi, merd ja teisi veekogusid. Halvasti ehitatud reoveekaevud võivad tekitada inimeste kokkupuute kahjulike bakterite ja viirustega. Eralduvad lõhnad võivad põhjustada terviseriske. Kui kemikaalid, toornafta, bensiin, pestitsiidid või värvid sisenevad reoveekaevu võivad need olla ohtlikud keskkonnale,  neid ohtlikke vedelikke ei tohi kanalisatsiooni valada.

Reoveekaevusüsteemide asukohta tuleb õigesti valida, need tuleb nõuetekohaselt ehitada ja käsitseda, et kaitsta keskkonda ja inimeste tervist ning ära hoida reostamist. Reoveesüsteemide ehitamine eramutele on reguleeritud kohalike omavalitsuste eeskirjadega.

Kohtade interaktiivne keskkond: