Reoveepuhasti

Mis on reoveepuhasti?

 

Reovesi on kasutatud vesi kodudest, ärihoonetest, haiglatest ja tööstustest. Reoveepuhastid puhastavad reovett eraldades sellest saasteained enne kui see vesi tagasi ringlusesse saadetakse. 

Reovesi sisaldab kõike, mida kanalisatsiooni lastakse. Suureulatuslik maa-aluste torude võrgustik ühendab kodude ja ärihoonete reovee linnades ja eeslinnades piirkondlikku reoveepuhastisse. Mõnede piirkondade sadeveesüsteemidega kogutud linna ja tööstuslik äravool juhitakse samuti reoveepuhastisse. 

Reovesi võib sisaldada inimeste ja loomade väljaheiteid, toiduülejääke, õli, pestitsiide, väetisi, raskmetalle ja mitmeid erinevaid kemikaale. See võib sisaldada ka baktereid, seeni, parasiite ja viiruseid. Nõuetekohased reoveepuhastid eemaldavad need saasteained ja on hädavajalikud inimeste terviseohutuse seisukohast. Töötlemata reovesi võib saastada võimalikke joogivee allikaid, levitada haigusi, kahjustada elustikku ja saastada rannikuvett. See võib eraldada gaase ja ebameeldivat lõhna. 

Reoveepuhastid puhastavad reovett kahes etapis. Esimeses etapis setitatakse tahked ained, mis seejärel eraldatakse reoveest. Teises etapis puhastavad erinevad bioloogilised protsessid reovee. Kloor eraldab seejärel allesjäänud bakterid. Puhastid asuvad enamasti looduslike veekogude lähedal kuhu heitvesi (puhastatud reovesi) lastakse. Puhastatud vees võib olla suures koguses fosforit ja lämmastikku, mis võivad kaasa aidata veeõitsengu tekkele. Mõned reoveepuhastid kasutavad enne reovee laskmist keskkonda fosfori ja lämmastiku koguse vähendamiseks selles veel eraldi puhastusmeetodeid. 

Reoveepuhastite töötajad võivad kokku puutuda kloori ja teiste gaasidega. Kokkupuude on võimalik ka reovees sisalduvate saasteainetega, mis võivad levitada haigusi.

 

Kemikaalid reoveepuhastis

Kloor
Vääveldioksiid

Kohtade interaktiivne keskkond: