Sadamad ja veesõidukid

Miks tekitavad sadamad ja veesõidukid muret?

 

Sadamas on era- ja puhkelaevadele kaid, sildumiskohad ja teised rajatised. Sadamates peatuvad veesõidukid võivad olla suured reisi- ja kruiisilaevad, praamid, tankerid ja kaubalaevad, aga ka väiksemad jahid, kaatrid ja kalapaadid. Kuna sadamad asuvad vee rannikualal võib reostus laevadest ja sadamast ning äravooluvesi nendelt aladelt otse rannikuvette siseneda. Laevade järjest laialdasem hoidmine sadamaaladel on suurendanud nende mõju rannikualade elustikule ja ressurssidele. 

Võimalik reostus sadamatest ja laevadest on õli, maagaas, diislikütus, antifriisid, puhastusvahendid ja lahustid. Neid eraldub tankimisel, laevade hooldustöödel või laevadest pilsivee väljapumpamisel. Veesõidukite hooldustöödel kasutatavad raskmetallid on arseen ja kroom värvidest ja puidukaitsevahenditest, tsink mootorite ja kerede korrosioonitõrjevahenditest ning vask saastumisvastastest värvidest vetikakasvu tõrjeks keredel. Laevade abrasiivpoleerimine ja värvimine võib sadamates põhjustada tolmu teket ja värvi tilkumist. Laevamootorid eraldavad õhusaastet, mille tõttu võib tekkida maapinna tasemel osoon ja sudu. 

Töötlemata reovee sadamas või veesõidukitest vette laskmine võib reostada vett ja aidata kaasa bakterite, viiruste ja parasiitide levikule, mis võivad põhjustada haigusi ja isegi inimeste ja vee-elustiku surmajuhtumeid. Reovesi võib saastada koorikloomi ja anda toitaineid veeõitsengu tekkeks. See võib kahjustada ka oma elukohas tundlikke korallrahusid. Veesõidukite reovee vette heitmine on reguleeritud, et vältida sellest tuleneva saaste teket. 

Kalamehed puhastavad sadamates püütud kalu ja sageli viskavad puhastusjäätmed vette, mis seal kõdunevad, vähendavad hapniku sisaldust vees, kahjustavad vee-elustikku ja põhjustavad ebameeldivat haisu. Sadamates ja laevadest vette visatud prügi võib tappa kalu, linde ja teisi veeloomi, see võib ohtlik olla ka kinni jäädes laevamootorite tiivikute külge. 

Sadamaalade ehitustegevus, kaide ja sildumiskohtade ehitamine, liiklustunnelite süvendamine vees ja lubamatult kiiresti sõitvad veesõidukid võivad kahjustada märgalasid, koorikloomade, veetaimede ja -loomade elupaiku.

 

Kemikaalid ja sadamad

Atsetoon
Ammoniaak
Arseen
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Kroom
Toornafta
Diislikütus
Etüleenglükool
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
PAHid
PVCd
Propaan
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: