Surnukuur

Miks tekitavad surnukuurid muret?

 

Surnukuurides teostatakse teenuseid, mis võivad nende töötajatele olla tervisekahjulikud ja ohtlikud. Peamiseks surnukuuride terviseohuks on kokkupuude formaldehüüdiga.

 

Surnukuurides kasutatakse formaldehüüdi palsameerimiseks. See on kantserogeenne, põhjustab kõri-, nina- ja verevähki. Formaldehüüd on ka lenduv orgaaniline ühend.

 

Korralik ventilatsioon on kõige tõhusam viis palsameerimisruumides formaldehüüdiga kokkupuute reguleerimiseks. Isiku- ja hingamisteede kaitsevahendid on samuti vajalikud kokkupuute ohjamiseks.

 

Surnukuurides kasutatav fomaldehüüd ei kujuta ohtu matustest osavõtvatele inimestele, kokkupuutest tulenevad ohud on vaid surnukuuride töötajatel.

 

Surnukuurid kasutavad glutaaraldehüüdi, metanooli, etanooli ja fenooli säilitusainetena ja desinfitseerimisainetena. Kasutatakse ka lahusteid nagu metüülalkohol, glütserool, perkloroetüleen, trikloroetüleen ja teised klooritud ühendid. Niisutusainetena kasutatakse glütseriini, etüleenglükooli ja propüleenglükooli. Naatriumfosfaati ja naatriumtsitraati kasutatakse palsameerimislahuste stabiliseerimiseks.

 

Surnukuuride töötajad võivad kokku puutuda ka veres sisalduvate nakkustekitajatega. Töötajad peavad kandma isiku- ja hingamisteede kaitsevahendeid töötades võimalike ohtu kujutavate ainetega nagu erinevate nakkustekitajatega, säilitusainetega ja desinfitseerimisainetega. Hingamisteede kaitsevahendid võivad ennetada kokkupuudet hingamisteedele kahjulike mõjuritega nagu gripiviirused, bakterid ja orgaanilised aurud.

 

Teised ohud surnukuurides on seotud ebapiisava ventilatsiooniga ja meditsiiniliste jäätmete kõrvaldamisega ning tahkete jäätmete ja reoveega. Reovee ja ohtlike jäätmete kõrvaldamine peab olema nõuetekohane.

 

Kemikaalid surnukuurides

Etüleenglükool
Formaldehüüd
Metanool
Perkloroetüleen
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: