Taluloomad

Miks tekitavad taluloomad muret?

 

Üldiselt hõlmavad talupidamised traditsioonilist loomakasvatust, kuid on ka suuri karju, keda peetakse suurtes karjalautades. Mõlemal viisil võib loomakasvatus põhjustada õnnetusi, vigastusi, haiguste levimist ja inimeste kokupuudet loomakasvatusjäätmetega. Pestitsiide võidakse kasutada loomakasvatuses, mis omakorda võib põhjustada kokkupuute pestitsiididega. 

Loomade tekitatud vigastused talupidamises on sageduselt teisel kohal masinatega juhtuvate õnnetuste järel. Õnnetusi ja vigastusi võivad põhjustada näiteks kariloomad, hobused, sead, lambad ja kodulinnud. 

Kui loomadel on parasiite või haigusi võivad need kanduda üle inimestele. Loomadelt saadavad haigused võivad olla näiteks marutõbi, ussnugilised, salmonelloos, Lääne-Niiluse viirus, Q-palavik ning kariloomade, kitsede ja lammastega seotud bakterhaigused. 

Loomasõnnikul on ebameeldiv lõhn ja see võib sisaldada haigustekitajaid, baktereid ja nitraate, mis võivad reostada joogivett ja tekitada inimestel haigusi.

 

Kemikaalid ja taluloomad

Pestitsiidid

Kohtade interaktiivne keskkond: