Talupidamishooned

Miks tekitavad talupidamishooned muret?

 

Laudad, tornhoidlad, kuurid ja teised talupidamishooned võivad muret tekitada kui neis ladustatakse sööta, loomakasvatusjäätmeid, põhku ja ohtlikke kemikaale. Niiske heina ladustamine soojas küünis võib olla heaks aluseks hallituse tekkele, mis võib põhjustada hingamishäireid, allergiaid ja astmat. Korduv kokkupuude hallitusega võib põhjustada eluohtlikku allergilist kopsupõletikku. 

Kehvasti ventileeritud lautades loomade hoidmise või toitmise tõttu võib halveneda õhukvaliteet ning tekkida tolm, millega suures koguses kokkupuude võib põhjustada inhaleeritud orgaanilise tolmu toksilise sündroomi, mis põhjustab köha, palavikku, külmavärinaid ja lihasvalu. 

Sõnnikuhoidla asumine otse loomalauda all on suureks ohuks, sest sõnnikuhoidlast võib sõnniku kõdunemisel ja käärimisel eralduda surmavaid gaase: ammoniaaki, süsinikdioksiidi, vesiniksulfiidi ja metaani. Need gaasid võivad põhjustada surma, hapnikuvaegust, lämbumist ja mürgiseid reaktsioone inimestel või loomadel. Suletud ruumis võivad need gaasid põhjustada plahvatuse. 

Ohtlikud silogaasid tekivad heina või teiste põllusaakide käärimisel koheselt pärast nende ladustamist tornhoidlatesse. Need gaasid võivad olla lämmastikoksiid ja süsinikdioksiid, mis on mõlemad lõhnatud ja värvusetud gaasid, mistõttu võib kokkupuude olla tajumatu. Suures koguses lämmastikoksiidi gaasiga kokkupuude võib põhjustada vedeliku kogunemist kopsudesse ja isegi surma. 

Talupidamishooneid kasutatakse sageli ka kõikvõimalike muude talupidamises kasutatavate materjalide hoidmiseks nagu väetised, pestitsiidid, lahustid, puhastusvahendid, herbitsiidid, värvid ja värvivedeldid ning määrdeained. Paljud neist sisaldavad ohtlikke koostisaineid ja vajavad ohutut käitlemist ning ladustamist. Talupidamishooned võivad olla suuremas tulekahju tekke ohus, kui talupidamises kasutatavaid kemikaale ladustatakse koos heina ja põhuga, mis võib kergesti süttida. Mõned ladustatavad ained nagu bensiin, lambiõli, õli ja aerosooliballoonid suurendavad tuleohtlikkust ja tule leviku kiirust.

 

Kemikaalid lautades ja tornhoidlates

Atsetoon
Ammoniaak
Asbest
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Kloor
Etüleenglükool
Formldehüüd
Lämmstikoksiidid
Tahked osakesed
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
PCBd
PAHid
Propaan
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: