Tiik

Miks tekitavad tiigid muret?

 

Talupidajad kaevavad tiike veekogumiseks, loomade ja lindude ligimeelitamiseks ning kalapüügiks, ujumiseks ja uisutamiseks. Kui üldiselt pakuvad tiigid talupidamises elavatele inimestele ilusat vaadet ja lõõgastusvõimalusi võivad nendega piisava järelevalveta kaasneda nii laste kui ka täiskasvanute uppumisõnnetused kui ka kahjulikud keskkonnatervise mõjud. 

Tiike võivad reostada väetised, pestitsiidid, põllumajanduslik äravool, ohtlikud jäätmed, sõnnik ja muud saasteained. Tiigivesi võib haiseda, olla vetikatest puhastamata või sisaldada haigusi tekitavaid saasteaineid. Tiigis võib olla teravaid kive, katkisi pudeleid, loomakonte ja muud prügi.

 

Kemikaalid tiigis

Atsetoon
Ammoniaak
Diislikütus
Bensiin
Metanool
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PBDEd
PAHid
PVCd
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: