Toitlustajad

Miks tekitavad toitlustajad muret?

 

Toitlustajate alla kuuluvad restoranid, kulinaariapoed ja muud firmad, kes valmistavad toitu müümiseks. Toitlustuse töötajad ja kliendid võivad kokku puutuda toiduainetööstuses, toidu valmistamisel, toidu hoidmisel ja toitlustusasutuste tegevuses kasutatavate kemikaalidega. Inimeste tervise seisukohast on väga oluline tagada üldine toiduohutus.

 

Restoranid võivad kasutada valgendajaid, majapidamiskemikaale ja pestitsiide. Toidu valmistamiseks võidakse kasutada kütusena maagaasi või propaani. Toiduainetööstuses võidakse kasutada vääveldioksiidi puu- ja köögiviljade säilitamisel või ftalaate sisaldavaid pakkematerjale.

 

Üldist toiduohutust ja hügieeninõudeid tuleb järgida vältimaks nakkushaiguste levikut. Toidukäitlemise ohutus hõlmab kätepesemist, mittetöötamist haigena, toore ja pooltoore toidu mittesöömist, ettevaatlikust võimalike saastatud tooreste koorikloomade käitlemisel, köögipindade puhtust ja toidu säilitamist sobival temperatuuril ja tingimustes.

 

Kemikaalid ja toitlustajad

Bisfenool A (BPA)
Süsinikoksiid
Kloor
Maagaas
Ftalaadid
PAHid
PVCd
Propaan
Vääveldioksiid

Kohtade interaktiivne keskkond: