Tööstusala

Mis on tööstusalad?

 

Tööstusala või ka tööstuspiirkond on kruntideks jagatud parendatud maatükk, mida pakutakse müügiks või rendile ja mis on varustatud taristu rajatistega vähemalt kuni kruntide piirideni. Tööstusala on ohtlike ja saasteainete ning reostuse poolest mitmekülgne. Tööstusala on varem kasutatud ärimajanduslikul- või tööstuslikul eesmärgil ja plaanitakse ümberarenduseks. Tööstusalad võivad olla mahajäetud tehased, bensiinijaamad, naftahoidlad ja teised reostusaineid kasutanud äriettevõtted. Need alad peab koristama ja enne uuesti kasutuselevõttu nende ohutuse kindlaks määrama. Säästva renoveerimise programmid on selleks, et abistada arendajatel ohutult tööstusalade kasutuselevõttu elamu-, ärialadeks või parkideks.

 

Kemikaalid tööstusaladel

Ammoniaak
Atsetoon
Benseen
Bensiin
Diislikütus
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Kaadmium
Lahustid
Lenduvad orgaanilised ühendid
Metanool
Pestitsiidid
PVCd
Püsivad orgaanilised saasteained
Tolueen
Asbest
Kloor
Formaldehüüd
Perkloroetüleen
PCBd
Propaan
Toornafta
Plii
Arseen
Bisfenool A
Klorofluorosüsinikud
Kroom
Dioksiinid
Elavhõbe
Perkloraat
Ftalaadid
PBDEd

Kohtade interaktiivne keskkond: