Tormid ja üleujutused

Miks tekitavad tormid ja üleujutused muret?

 

Suured tormid võivad tuua kaasa üleujutusi ja põhjustada tõsiseid probleeme inimeste tervisele ja keskkonnale. Suurte tormide hulka kuuluvad äikesetorm, paduvihm, tugev tuul, orkaan, keeristorm ja murdlainetus. Katastroofilisi üleujutusi tekitavad ka tsunamid. Äikesetormidega kaasneb tugev vihm, pikne ja müristamine. Keeristorm on äikesepilvest maapinnale ulatuv võimas tuulekeeris. Orkaan ehk troopiline tsüklon on ulatuslik läänepoolkera kitsastelt laiustelt pärit madalrõhkkond, mis toob endaga kaasa tugeva tormi. Tsunami on maavärina, maalihke või vulkaanipurske tagajärjel tekkinud hiiglaslik ookeanilaine. Tsunami rannikule jõudmisel võib vesi tungida sügavale sisemaale tekitades üleujutuse ja tuues kaasa suuri purustusi. Murdlained on tugeva tuule tekitatud kõrged lained ja meretõus, mis võib rannaalad üle ujutada.

Suured tormid ja üleujutused võivad tekitada tahkeid jäätmeid, prahti ja reostatud vett, mis võivad mürgiste kemikaalidega saastada joogivee, pinnase ja toidu. Tormidaga võivad kaasneda elektrikatkestused, maapealsete ja maa-aluste kemikaalimahutite ja muude hoidlate kahjustused, takistused ja ohud teedel ning sildadel. Kahjustada saanud või üleujutatud purgimiskohtadest ja reoveepuhastitest võib tulvavette sattuda puhastamata kanalisatsioonivett. Üleujutatud kanalisatsioon võib reostada lähedal asuvad joogivee allikad. 

Suurte tormide ja üleujutuste ajal võivad inimesed uppuda või saada tõsiseid vigastusi vees ulpivate esemete tõttu. 

Äärmistel juhtudel võib olla vajalik evakueerimine, sest tormid võivad purustada kodusid ja muid hooneid. Pärast üleujutust võivad elektrijaamad, maagaasi- ja propaanimahutid olla tule-, elektrilöögi- või plahvatusohtlikud. Avariigeneraatorid võivad eraldada ohtlikult suures koguses süsinikoksiidi, mistõttu tuleb neid kasutada väljas või koos piisava tuulutusega. Pärast üleujutust võivad märjaks saanud materjalid ja esemed hakata hallitama, mis võib põhjustada hingamishäireid, silmade ja nähaärritust ning muid tervisehäireid. 

Saastatud üleujutusvees olevate viiruste ja bakterite tekitatud nakkushaigusi võib saada vees liikumisel või vees sigivate sääskede kaudu. 

 

Kemikaalid ja üleujutused

Atsetoon
Ammoniaak
Benseen
Kroom
Diislikütus
Formaldehüüd
Bensiin
Plii
Elavhõbe
Perkloraat
Perkloroetüleen
Pestitsiidid
Ftalaadid
PBDEd
PCBd
Lahustid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: