Ühistransport

Miks tekitab ühistransport muret?

 

Ühistransport on paljude inimeste jaoks vajalik liiklusvahend linnas ja selle lähiümbruses tööle ja kooli jõudmiseks. Ühistranspordiks kasutatakse busse ja mikrobusse ning Tallinnas lisaks ka tramme ja trollibusse.

 

Kuna enamik busse sõidavad diislikütusega, puutuvad reisijad kokku heitgaasides sisalduvate õhusaasteainetega. Inimesed võivad heitgaasidega kokku puutuda bussiga sõites, bussi ootamisel või mujal linnas, kui lähedal asuvad tiheda liiklusega tänavad või bussipeatus. Heitgaasidega saastatud välisõhk hoonete ümbruses võib saastada ka siseõhku.

 

Diislikütuse heitgaasid sisaldavad paljusid kahjulikke õhusaasteaineid, sealhulgas tahkeid osakesi, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja teisi vähktõbe põhjustavaid kemikaale. Kokkupuude diislikütuse heitgaasidega võib põhjustada hingamisteede häireid, astmat, allergiat ja kopsukahjustusi. Õhusaasteained on lastele kahjulikumad kui täiskasvanutele, sest lapsed hingavad kiiremini ja nende kopsud alles arenevad.

 

Kemikaalid ja ühistransport

Atsetoon
Benseen
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Diislikütus
Etüleenglükool
Etüleenoksiid
Formaldehüüd
Bensiin
Metanool
Maagaas
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Püsivad orgaanilised saasteained
PBDEd
PAHid
PVCd
Propaan
Vääveldioksiid
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: