Välisõhk

Miks tekitab välisõhk muret?

 

Välisõhk on inimesele hädavajaliku hapniku saamise allikas. Välisõhk võib olla saastunud sõidukitest, elektrijaamadest, jäätmepõletitest ja teistest allikatest tulenevate kemikaalidega. Õhusaaste võib pärineda ka metsatulekahjudest, keemiatööstusest ja -tehastest ning väiksemal määral keemilistest puhastustest ning bensiinijaamadest. 

Õhusaaste võib põhjustada palju kahjulikke tervisemõjusid nagu astmat, südamehaigusi ja vähktõbe. Mõned õhusaasteained võivad olla kahjulikumad inimese tervisele kui teised ning lapsed ja vanurid on õhusaaste mõjudele palju vastuvõtlikumad. Peamised õhusaasteained on astmat ja hingamisteede haigusi põhjustav osoon, kopsukahjustusi põhjustavad tahked osakesed, hingamishäireid põhjustav vääveldioksiid ja vähktõbe põhjustavad lenduvad orgaanilised ühendid

Ohtlik õhusaaste põhjustab vähktõbe, reproduktiivhäireid, sünnidefekte või teisi tõsiseid tervisemõjusid. Neid võib nimetada ka õhutoksiinideks või mürgisteks õhusaasteaineteks. Asbesti, benseeni, elavhõbeda, perkloroetüleeni ning tolueeni koguse vähendamisega tuleb nende ohtlike mõjude tõttu eriti tõsiselt tegeleda.

 

Kemikaalid õhus

Atsetoon
Ammoniaak
Asbest
Benseen
Kaadmium
Süsinikdioksiid
Süsinikoksiid
Klorofluorosüsinikud (CFC)
Diislikütus
Dioksiinid
Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid
Formaldehüüd
Bensiin
Elavhõbe
Metanool
Lämmastikoksiidid
Osoon
Tahked osakesed
Perkloraat
Perkloroetüleen
Püsivad orgaanilised saasteained
Pestitsiidid
PBDEd
PAHid
PVCd
Lahustid
Vääveldioksiid
Tolueen
Lenduvad orgaanilised ühendid

Kohtade interaktiivne keskkond: