Asbest

Asbest on vanemates ehitusmaterjalides leiduv mineraalkiud, võib põhjustada vähktõbe.

Mis on asbest?

 

Asbest on looduses mõnedes kivimites ja pinnases esineva kuue erineva kiulise mineraali grupi nimetus. Asbest on kudumiseks piisavalt pikkade tugevate kuumuskindlate ja painduvate kiududena – need võivad olla valged, rohelised, sinised või hallikasrohelised. Asbestil ei ole maitset ega lõhna. 

Asbesti on kasutatud ehitusmaterjalides nagu soojustus- ja tulekindlusmaterjalid, katusesindlid, lae- ja põrandaplaadid, elektrilised soojustusmaterjalid, ahjud ja kuumaveetorude katted, hõõrdumisosad autodel (nt pidurid), tsemenditooted, kattematerjalid, plastikud, tihendid, tekstiilid, pakkematerjalid ning kuumuskindlad kangad ja riided nagu kindad. 

Euroopa Komisjon keelustas 1999. aastal peaaegu kõik praegu veel kasutusel olevad asbesti liigid. Valge asbesti kasutamine on keelatud alates 2005 aasta algusest. Täpsemad asbesti piirangud on toodud REACH-määruse XVII lisas.

 

Kuidas võib asbestiga kokku puutuda?

 

Kõige suurema tõenäosusega on asbestiga kokkupuude võimalik selle osakesi õhust sisse hingates, kokkupuude on võimalik ka naha kaudu või asbestikiudude allaneelamisel. 

Töökohas on võimalik suures koguses asbestiga kokku puutuda olles kaevur, valmistades asbesti sisaldavaid tooteid, lammutades asbesti sisaldavaid hooneid, eemaldades hoonetest asbesti, töötades ehitusettevõttes, parandades ja hooldades autosid, töötades laevaehituses ja -paranduses või kandes asbesti sisaldavaid ohutusrõivaid. 

Töötades või elades kehvasti asbestist puhastatud hoones on samuti kokkupuude võimalik. Kokkupuude on suurem lammutus-, ehitus- või hooldustööde käigus. 

Kodus on asbestiga võimalik kokku puutuda kulunud soojustusest, lae- või põrandaplaatidest ning autoosadest õhku sattunud osakesi sisse hingates. Asbestiga kokkupuutunud töötajate peredel on võimalik kokkupuude asbestiga saastunud rõivaste, saabaste ja varustuse käitlemisel või pesemisel nende koju sattumisel. Asbest võib sattuda seda sisaldavate toodete kasutamisel ka joogivette ning seda saastada. 

Samaaegne suitsetamine ja kokkupuude asbestiga suurendab märgatavalt kopsuvähi tekke ohtu.

 

Kuidas võib asbest tervisele mõjuda?

 

Asbest on kantserogeenne ja võib põhjustada kopsu-, kopsumembraani-, kõhu-, söögitoru-, soole-, pärasoole-, häälepaelte- ja neeruvähki. Kokkupuude asbestiga töökohas on näidanud enamikel juhtudel mesotelioomi teket. See on kehaõõnes asuvaid siseorganeid kattev ja siseelundeid ühendava kihi haruldane vähktõve tüüp. Korduv kokkupuude suures koguses asbestiga töökohas võib põhjustada asbestoosi, mis võib viia puude kujunemiseni või põhjustada surma – see armistab kopse ja võib põhjustada südame suurenemist. 

Nimetatud haigused ei kujune koheselt vaid võivad välja kujuneda aastaid pärast kokkupuudet. Asbestoosi esimesteks sümptomiteks on püsiv valu rindkeres, köha, ragisev hääl hingamisel ja õhupuudus. 

Suures koguses asbesti sissehingamine töökohas võib põhjustada valu rindkeres, hingeldamist, madalat hapnikutaset veres, kaalukaotust, sõrmede kõverdumist ja nahatüükaid kätel. Väikesemas koguses asbesti sissehingamine võib põhjustada hingamist häirivaid kopsu kahjustusi. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

Kohtade interaktiivne keskkond: