Diislikütus

Sõidukite diislikütuste heitgaasid võivad saastata õhku kahjulike kemikaalidega.

 

Mis on diislikütus ja heitgaasid?

 

Diislikütus on naftatoode, mida kasutatakse autode diiselmootorites, generaatorites, kerg- ja raskveo sõidukites ning raudteevedurites. See on naftaühendite segu ja seda on odavam toota kui bensiini
 
Diisli heitgaasid on segu gaasidest ja tillukestest osakestest. Heitgaas sisaldab süsinikdioksiidi, süsinikoksiidi, lämmastikoksiide, väävliühendeid, formaldehüüdi, benseeni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja teisi gaase. Heitgaasiga eralduvad kasvuhoonegaasid põhjustavad kliimamuutusi.

 

Kuidas võib diislikütusega kokku puutuda?

 

Diislikütusega võib kokku puutuda diisli heitgaasiga või aurudega reostunud õhku sisse hingates ja juues vett või ujudes vees, mis on reostunud maa-alustest mahutitest lekkinud diislikütusest tuleneva saastega. 

Töökohas võib diislikütuse, selle aurude ja diisli heitgaasidega kokku puutuda töötades sõiduki- või tõstukijuhina, raudteetöötajana, kaevurina, automehaanikuna, sõidukite hooldustöötajana, tuletõrjujana, talutöölisena, puuraidurina, veotöölisena, tollitöötajana või ettevõttes, kus kasutatakse diislikütusel töötavaid seadmeid. 

Diisli heitgaasiga on kokkupuude võimalik ka tunnelites, bussi- ja parkimisgaraažides, sildadel, laadimissildadel ja -kaidel, diislikütusel töötavaid seadmeid kasutavas rajatises või diislikütusel töötavate sõidukite kasutamis-, ladustamis- ja hoolduskohtades või nende vahetus läheduses töötamisel.

 

Kuidas võib diislikütus tervisele mõjuda?

 

Diisli heitgaasid on kantserogeensed ning pikaajaline kokkupuude võib põhjustada kopsuvähki ja teisi kopsukahjustusi. 

Pikaajaline kokkupuude diisli heitgaasidega võib põhjustada kroonilisi hingamisteede haigusi nagu püsivat köha ja lima teket, bronhiiti ja vähenenud kopsumahtu. Pikaajaline kokkupuude diislikütuse aurudega võib põhjustada neerukahjustust ja vähendada vere hüübimisvõimet. Diisliõli allaneelamine võib põhjustada kokkukukkumist, kiiresti alanenud vererõhku ja nägemise kaotust. 

Koos teiste vähktõbe tekitavate ainetega nagu tubakasuits, keevitusaurud ja asbest võib pikaajaline kokkupuude diisli heitgaasidega suurendada kopsuvähi väljaarenemise riski. 

Astma, kopsupuhituse, südamehaiguse või allergiate põdemisel võib kokkupuude diisli heitgaasidega nende haiguste sümptomeid süvendada. 

Lühiajaline kokkupuude diisli heitgaasidega võib ärritada silmi, kõri ja kopse. See võib põhjustada peapööritust, narkojoobes oleku tunnet, peavalu, südamepõletust, nõrkust, tuimust, jäsemete surisemist, pinget rindkeres, hingeldamist, köha, iiveldust ja oksendamist. 

Lühiajaline kokkupude diislikütuse aurudega võib põhjustada hingamishäireid, iiveldust, silmade ärritust, suurenenud vererõhku, peavalu, peapööritust, söögiisulangust, koordinatsioonihäireid ja keskendumisraskusi. 

Diisliõli allaneelamine võib põhjustada tugevat valu alakõhus, oksendamist, vere oksendamist, kurgupaistetust, söögitoru põletust, nahaärritust ja tugevat valu või põletust kõris, ninas, silmades, kõrvades, huultel ja keelel. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: