Dioksiin

Dioksiin on väga mürgine ja püsiv vähktõbe tekitav kemikaal.

 

Mis on dioksiinid?

 

Dioksiin on kemikaali 2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioksiin (TCDD) üldkasutatav nimetus. Termin „dioksiinid“ viitab lähedase struktuuriga dioksiini-sarnastele keemilistele ühenditele. Kõik need ühendid sisaldavad süsinikku, vesinikku, hapnikku ja kloori. Puhtal kujul on dioksiinid kristallid või värvusetud tahkised. Dioksiinid sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB). Dioksiinid ja polüklooritud bifenüülid on püsivad orgaanilised saasteained

TCDD on dioksiinidest kõige mürgisem. TCDD keemiline valem on C12H4Cl4O2. TCDD on lõhnatu ja võib olla valge kuni värvusetu. 

Dioksiinid on väga mürgised ja keskkonnas püsivad ning akumuleeruvad toiduahelas ülespoole eksponentsiaalselt. Nad võivad läbida pikki vahemaid. 

Enamik dioksiine toodetakse põlemisel ja teistes tööstustegevustes. Suurimateks dioksiiniemissioonide allikateks on jäätmete põletamine, tselluloosi ja paberi valgendamine klooriga, vase sulatamine, kemikaalide tootmine, tsemendipõletamine, kivisöest elektri tootmine, puidu põletamine, metsatulekahjud ja majapidamisjäätmete hoovis põletamine. Muud dioksiiniemissioonide allikad on suitsetamine, trumlite ja silindrite uuestikasutamise tööstused, sõidukid, majapidamiste õliahjud, vana elektritraadi taaskasutuskeskused ja kummide põletamine. 

TCDDd on kasutatud herbitsiidides. Dioksiine sisaldab ka puidukaitsevahendina kasutatav pentaklorofenool (PCP).

 

Kuidas võib dioksiiniga kokku puutuda?

 

Dioksiinid on niivõrd laialtlevinud, et neid leidub kõikide inimeste organismis. Väikses koguses dioksiinidega võib kokku puutuda toidu kaudu, eriti loomset toitu ja rasvu ning kala süües. Kokkupuude on võimalik ka õhu sissehingamisel ja joogivee kaudu. Kasutades pestitsiide ja herbitsiide, põletades puitu või prügi, suitsetades ja autode heitgaase sisse hingates võib samuti dioksiinidega kokku puutuda. 

Imikud võivad dioksiinidega kokku puutuda rinnapiima, lehmapiima ja imikutoidu kaudu. Lootel võib kokkupuude olla ema platsenta kaudu. 

Kokkupuude on võimalik ka elades dioksiine sisaldava ohtlike jäätmete ladustamiskoha või põleti lähedal või olles polüklooritud bifenüüle (PCB) sisaldava vana elektritehnika põlemise ja metsatulekahjude lähedal. Dioksiinid eralduvad tootmisel, põlemisel või polüvinüülkloriidi (PVC) jäätmete ladustamisel. Suuremas koguses dioksiinidega võib kokku puutuda TCDDga töödeldud asfaldi või tahkete ainetega kokku puutudes. 

Töökohas võib dioksiinidega kokku puutuda töötades pestitsiide, herbitsiide või teisi kemikaale tootvas ettevõttes, jäätme- või tsemendipõletusahju kasutavas, kivisöe baasil elektrit tootvas, trumlite ja silindrite uuestikasutamise tööstuse, naftatöötluse või vasesulatamise ettevõttes. Kokkupuude on võimalik ka pentaklorofenooliga (PCP) töödeldud puidust toodetega, tselluloosi või paberitööstuses kasutatavate valgendamismaterjalidega töötades, kõrvaldades või põletades reoveesetteid ja vana elektritraati taaskasutades. Kokkupuude dioksiinidega võib toimuda ka töötades ohtlike jäätmete koristustöödel, polüklooritud bifenüüli (PCB) transformaatorite erakorralistel koristustöödel või tulekustutustöödel.

 

Kuidas võivad dioksiinid tervisele mõjuda?

 

Dioksiin TCDD on kantserogeenne ning põhjustab vähki, eriti kopsuvähki ja mitte-Hodgkini lümfoomi. 

Suures koguses dioksiinidega kokkupuude võib põhjustada reproduktiiv- ja arengukahjustusi, immuunsüsteemitöö allasurumist, suurenenud südamehaiguste või diabeedi tekkeriski, hormoonitaseme muutusi, maksakahjustusi ja kõhunäärme, vereringe või hingamisteede hälbeid. 

Väikeses koguses TCDDga kokkupuude võib põhjustada nahapõletikku, seedehäireid ja ülemäärast karvakasvu. 

Väikeses koguses kõikide dioksiinidega kokkupuude võib põhjustada põletavat tunnet silmades, ninas ja kurgus, peavalu, pearinglust, väsimust, nägemishäireid, kuseelundite häireid, lihas- ja liigesvalu, lihaskoordinatsiooni puudulikkust, iiveldust ja oksendamist. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: