Elavhõbe

Elavhõbedat võib leiduda õhus, vees ja mageveekalades. See võib kahjustada närvisüsteemi.

 

Mis on elavhõbe?

 

Elavhõbe on looduslikult keskkonnas leiduv metall. Seda esineb mitmetes lõhnatutes vormides – läikiv hõbevalge vedelik või sinakasvalge tahkis või kuumutamisel värvitu gaas. Elavhõbeda keemiline sümbol on Hg

Elavhõbedat kasutatakse mõnedes termomeetrites, baromeetrites, gaasi- ja fluorestsentslampides, peeglite kattekihtides, hambatäidistes, patareides, ravimites ja põllumajanduskemikaalides. Säästulampide pirnid sisaldavad väikeses koguses elavhõbedat. Elavhõbedasooli kasutatakse mõnikord nahka valgendavates ja antiseptilistes kreemides. 

Elavhõbedat kasutatakse elektriseadmete, juhtmete ja lülitusseadmete valmistamisel, kulla ja hõbeda ekstraheerimisel maakidest ning kloorgaasi ja vedela kaustilise sooda (naatriumhüdroksiid) tootmiseks. Elavhõbeda ja elavhõbeda ühendite turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud REACH-määruse XVII lisas.

 

Kuidas võib elavhõbedaga kokku puutuda?

 

Elavhõbedaga võib kokku puutuda süües elavhõbedaga saastunud kala või koorikloomi või naha kaudu kokkupuutumisel. 

Töökohas võib elavhõbedaga kokku puutuda saastunud õhu sissehingamisel või leketest, põletusahjudest ja elavhõbedat sisaldavate kütuste põletamisega tegelevatest ettevõtetest pärit saastunud õhu sissehingamisel.

 

Kuidas võib elavhõbe tervist mõjutada?

 

Kokkupuude suure koguse elavhõbedaga võib tekitada elavhõbedamürgistuse, mis võib põhjustada surma või püsiva aju- ja neerukahjustuse. Ajukahjustusega võivad kaasneda värinad, hallutsinatsioonid, psühhoos, nägemis- ja kuulmismuutused, mäluhäired, söögiisu- ja kaalulangus ning ärrituvus. 

Rasedatel võib korduv kokkupuude elavhõbedaga suurendada loote kahjustuste riski või põhjustada nürisünnituse. 

Kokkupuude suure koguse elavhõbeda aurudega võib kahjustada neere. See võib ka ärritada kopse ja põhjustada masendust, igeme- ja suuõõnepõletikku, köha, valu rindkeres ja õhupuudust. Korduv kokkupuude väikeste kogustega võib põhjustada nahaärritust. 

Lühiajalise kokkupuutega suure koguse elavhõbeda aurudega võib kaasneda kopsukahjustus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, südame löögisageduse või vererõhu tõus, nahalööve ning silmade ärritus või hägusus. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: