Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid

Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid võivad häirida inimeste hormoonsüsteemi.

 

Mis on endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid?

 

Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid võivad häirida inimeste endokriinsüsteemis hormoonide tootmist ja aktiivsust. Need kemikaalid võivad olla looduslikud või sünteetilised. Mõiste “endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid” sisaldab rühma erinevaid kemikaale, mis teadaolevalt või arvatavasti mõjutavad inimeste hormoone. Mõju hormoonidele võib varieeruda vähetähtsast tõsiseni sõltudes konkreetsest kemikaalist, organismi seisundist ja kokkupuute kogusest. Kuna paljud nendest kemikaalidest esinevad igapäevaselt kasutatavates toodetes ning kokkupuude toimub samaaegselt erinevate endokriinseid häireid põhjustavate kemikaalidega, on raske määratleda nende kemikaalide mõjusid inimeste tervisele.

Endokriinsüsteem kontrollib ja koordineerib suurt osa organismi talitlusest, sealhulgas hormoonide tootmist. Inimeste endokriinsüsteemi kuuluvad kõhunääre, ajuripats, käbikeha, kilpnääre, kõrvakilpnäärmed, harkelund, neerupealised ja sugunäärmed.

Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid häirivad hormoonide tootmist, eraldumist, transporti, ainevahetust ja eritumist. Nad võivad käituda sarnaselt organismis toodetavate hormoonidega ja võivad põhjustada hormoonide üle- ja alatalitlust või blokeerida organismi hormoone ja hormoonretseptoreid.

Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid on dioksiinid, PCBd ja mõned pestitsiidid. Arvatavad endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid on taimede ja seente östrogeenid, herbitsiidi atrasiin, fenoolid nagu bisfenool A ja plastifikaatorid nagu ftalaadid. Paljud tooted ja tööstusprotsessid eraldavad mitmeid hormoonide talitlust mõjutavaid looduslikke raskmetalle, sealhulgas arseeni, kaadmiumit, pliid ja elavhõbedat.

REACH-määruse kohaselt määratletakse endokriinseid häireid põhjustavad ained väga ohtlikeks aineteks, mis tuleb järkjärgult asendada sobivate alternatiividega.

 

Kuidas võib endokriinseid häireid põhjustavate kemikaalidega kokku puutuda?

 

Endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale kasutatakse igapäevaselt. Kokkupuude võib toimuda õhu kaudu sissehingamisel, saastatud joogivee ja toidu kaudu allaneelamisel või tarbekaupade, saastatud pinnavee ja pinnase kaudu nahale sattumisel.

Kodus võib väikese kogusega kokku puutuda toiduainete, ravimite, plastide, puhastusvahendite, pakendite, umbrohutõrjevahendite ja muude aiakemikaalide kasutamisel.

Kokkupuutetõenäosus on suurem prügilate läheduses sealt imbuva reostuse tõttu. Tehastest, põldudelt ja majapidamistest veekogudesse lastav kanalisatsiooni- ja heitvesi ning linna ja tööstuslik äravool võivad sisaldada endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale.

Töökohas võib kokku puutuda töötades endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale sisaldavate toodete tootmis- või töötlemistehases, meditsiinijäätmete käitlusjaamas või pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamisel.

 

Kuidas võivad endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid tervist mõjutada?

 

Erinevat tüüpi endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid võivad avaldada erinevat mõju tervisele.  Kokkupuute puhul on endokriinseid häireid põhjustava kemikaali mürgisuse kõrval oluline ka kogus, millega kokku puututakse.

Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid võivad häirida inimeste endokriinsüsteemis hormoonide tootmist ja aktiivsust põhjustades viljakuse vähenemist, endometrioosi, vähktõbe, spermakoguse muutumist, reproduktiivhälbeid või varajast puberteeti. Kokkupuude raseduse ajal või imikuna võib lastel põhjustada reproduktiiv- ja närvisüsteemi ning organite arengu kahjustusi. Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid võivad mõjutada ka närvi- ja immuunsüsteemi talitlust.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: