Ftalaadid

Ftalaadid on kemikaalide rühm, mida kasutatakse plast- ja muudes toodetes.

 

Mis on ftalaadid?

 

Ftalaadid on kemikaalide rühm, mida kasutatakse plastifikaatorina plastesemetes, et muuta need pehmemaks ja elastsemaks. Polüvinüülkloriid muutub pehmemaks ja elastsemaks pärast ftalaatide lisamist. Ftalaate kasutatakse paljudes tarbetoodetes. 

Ftalaate kasutatakse kosmeetika- ja tervishoiutoodetes, sealhulgas lõhnaõlid, juukselakid, seebid, šampoonid, küünelakid ja kreemid. Neid kasutatakse elastsetes plastmänguasjades, vannikardinates, tapeetides, ruloodes, toiduainete pakendites ja plastpakendites.

Ftalaate kasutatakse ka puiduviimistlusvahendites, puhastusvahendites, liimides, plasttorudes, määrdeainetes, meditsiiniseadmetes, vedelikukottides, lahustites, insektitsiidides, ehitusmaterjalides ja põrandakatetes. 

Paljud ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained ning nende turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud REACH-määruse XVII lisas, teatud ftalaadid kuuluvad autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu ja on lisatud REACH-määruse XIV lisasse.

 

Kuidas võib ftalaatidega kokku puutuda?

 

Väikese koguse ftalaatidega võib kokku puutuda õhu, vee ja toidu kaudu. Ftalaatidega võib kokku puutuda ftalaate sisaldavate kosmeetikatoodete, tervishoiutoodete, puhastusvahendite ja plasttoodete kasutamisel. 

Väikese koguse ftalaatidega võib kokku puutuda ftalaate sisaldavasse pakendisse pakendatud toidu söömisel või tolmu sissehingamisel ruumides, kus on kasutatud ftaalate sisaldavaid tapeete, ruloosid või põrandamaterjale. 

Lapsed võivad ftalaatidega kokku puutuda pehmete plastmänguasjade või muude plasttoodete närimisel või ftalaate sisaldava tolmu sissehingamisel. 

Suurima kokkupuute riskiga on dialüüsi patsiendid, hemofiiliat põdevad inimesed ja vereülekannet vajavad inimesed kui meditsiiniseadmed sisaldavad ftalaate. Suurima kokkupuute riskiga töötajad on maalrid, trükkijad ning plastide tootmis-, valmistamis- või töötlemistehase töötajad.

 

Kuidas võivad ftalaadid tervist mõjutada?

 

Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained ning võivad põhjustada vähktõbe, arenguhäireid ja sünnidefekte. Ftalaadid võivad kahjustada hormonaalsüsteemi talitlust ja tekitada allergilisi haigusi, sealhulgas astmat.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: