Klorofluorosüsinikud (CFC)

Klorofluorosüsinike (CFC) tootmine ja kasutamine on keelatud alates 2000 aastast, sest need põhjustavad osoonikihi kahanemist.

 

Mis on klorofluorosüsinikud?

 

Klorofluorosüsinikud on sünteetiliste keemiliste ühendite rühm, mis sisaldavad kloori, floori ja süsinikku. See grupp sisaldab klorofluorosüsinikke CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115 ja mitmeid freoone. Need on eraldumisel värvusetud, lõhnatud, mitte mürgised, mitte tuleohtlikud ja stabiilsed. Eraldumisel stratosfääri jõudes nad lagunevad ja vabastavad kloori aatomid, mis põhjustavad osoonikihi kahanemist. Klorofluorosüsinikud võivad stratosfääris püsida üle 100 aasta. Osoonikihti kahandava omaduse tõttu on klorofluorosüsinike tootmine ja kasutamine Eestis keelatud alates 1. jaanuarist 2000. 

Klorofluorosüsinikud on ka kasvuhoonegaasid, sest nad neelavad soojust atmosfäärist, saadavad osa neeldunud soojusest tagasi maa pinnale ja aitavad kaasa globaalsele soojenemisele ja kliimamuutustele

Enne keelamist kasutati klorofluorosüsinikke aerosoolides, külmutusseadmetes, kodude, sõidukite ja ärihoonete õhukonditsioneerides, tulekustutites, soojustusvahtudes, vahtpolüstüroolist toiduainete pakendites ning puhastus- ja elektroonikalahustites
 
Klorofluorosüsinikke kasutati ka inhalaatorites astma ohjamiseks. Klorofluorosüsinikke võidakse kasutada ka teadustöös.

 

Kuidas võib klorofluorosüsinikega kokku puutuda?

 

Klorofluorosüsinikega võib kokku puutuda kasutades piirangueelseid klorofluorosüsinikke sisaldavaid vanemaid õhukonditsioneere või sõites vanemate autodega, mille konditsioneerid sisaldavad klorofluorosüsinikke. Vanemaid külmutusseadmeid kasutades on kokkupuude võimalik kui esineb klorofluorosüsinike lekkeid. Vanemate seadmete ja sõidukite kõrvaldamisel tuleb klorofluorosüsinikke ohutult käidelda. 

Töökohas on kokkupuude võimalik töötades ettevõttes, kus kasutatakse taaskasutatud või ladustatud klorofluorosüsinikke või teadusasutustes, kus neid kasutatakse teadustöös.

 

Kuidas võib süsinikdioksiid tervisele mõjuda?

 

Vahetu kokkupuude teatud tüüpi klorofluorosüsinikega võib põhjustada teadvusekaotust, õhupuudust ja ebaregulaarseid südamelööke. See võib põhjustada ka segadusesolekut, uimasust, köha, kurgupõletikku, hingamishäireid ning silmade punetust ja valulikkust. Vahetu kokkupuude nahaga teatud tüüpi klorofluorosüsinikega võib põhjustada külmakahjustusi või naha kuivust. 

Klorofluorosüsinikud põhjustavad osoonikihi kahanemist, mistõttu jõuab kahjulik ultraviolettkiirgus maale. Suurenenud ultraviolettkiirguse kogus võib põhjustada nahavähki, läätsekaed ja immuunsüsteemi nõrgenemist.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Asukohad, kus klorofluorosüsinikke võib leida
Linn Talu Alev Sadam

Tööstusala

 

Kliimamuutused

 

Kliimamuutused

 

Kliimamuutused

 

Kliimamuutused

 

Kodud

 

Tehas

 

Ranniku tööstusala

 

Tehas

 

Siseõhk

 

Kodud

 

Kodud

 

Kodud

 

Välisõhk

 

Siseõhk

 

Siseõhk

 

Siseõhk

 

Sõidukid

Välisõhk

 

Välisõhk

 

Välisõhk

 

Sõidukid

Sõidukid

Sõidukid

Kohtade interaktiivne keskkond: