Lenduvad orgaanilised ühendid

Lenduvateks orgaanilisteks ühenditeks nimetatakse kemikaale, mis muutuvad vedelikust kergesti auruks. Mõned nendest on õhusaasteained.

 

Mis on lenduvad orgaanilised ühendid?

 

Orgaanilised ühendid sisaldavad süsinikku ja on ka kogu eluslooduse aluseks. Lenduvateks orgaanilisteks ühenditeks nimetatakse orgaanilisi ühendeid, mis muutuvad vedelikust kergesti auruks. Lisaks süsinikule sisaldavad need ka muid elemente nagu vesinik, hapnik, floor, kloor, broom, väävel või lämmastik. 

Lenduvad orgaanilised ühendid eralduvad kütuste nagu bensiin, puit, kivisüsi või maagaas põlemisel. Neid eraldub ka lahustitest, värvidest, liimidest ja teistest kodus ja töökohas kasutatavatest toodetest. 

Paljud lenduvad orgaanilised ühendid on ohtlikud õhusaasteained. Lenduvate orgaaniliste ühendite reageerimisel lämmastikoksiididega tekib maapinna tasemel osoon või sudu, mis on kliimamuutuste põhjustaja. 

Lenduvad orgaanilised ühendid on näiteks bensiin, benseen, formaldehüüd, lahustid nagu tolueen, ksüleen ja perkloroetüleen, mis on põhiline keemilises puhastuses kasutatav lahusti. 

Paljusid lenduvaid orgaanilisi ühendeid kasutatakse laialdaselt värvivedeldites, lakivedeldites, koitõrjevahendites, õhuvärskendites, harrastusvahendites, puidukaitsevahendites, aerosoolpihustes, rasvaeemaldites, autotoodetes ja keemilise puhastuse vahendites.

 

Kuidas võib lenduvate orgaaniliste ühenditega kokku puutuda?

 

Lenduvad orgaanilised ühendid on laialt levinud õhusaasteained, mida leidub igal pool õhus. Kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega toimub peamiselt väljas saastatud õhu sissehingamisel. Kõige tõenäolisemalt võib lenduvate orgaaniliste ühenditega kokku puutuda suvel väljas, kui päikesekiirgus ja kuumus reageerivad saastega tekitades sudu. 

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate toodete kasutamisel ja hoidmisel siseruumis eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Kokkupuude võib toimuda kodus puhastusvahendite, värvide, harrastusvahendite, liimide, veekindlate markerite või fotograafiatoodete kasutamisel või riiete puhastamisel keemilises puhastuses. 

Töökohas võib kokku puutuda töötades keemilises puhastuses, fotolaboris, trükikojas või kemikaalide tootmistehases.

 

Kuidas võivad lenduvad orgaanilised ühendid tervist mõjutada?

 

Lenduvate orgaaniliste ühendite tervisemõjud sõltuvad ühendi omadustest ning võivad varieeruda olles äärmiselt mürgised kuni teadaolevalt kahjulikku mõju mitteavaldavad. Tervisemõjud sõltuvad ka kokkupuute kestusest ja kogusest. 

Kõige suurema kokkupuute riskiga on tööstuses töötavad inimesed, suitsetajad ja inimesed, kes liiguvad tihti tiheda liiklusega sõiduteede ääres. 

Pikaajaline kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega võib põhjustada maksa-, neeru- ja kesknärvisüsteemikahjustusi. Lühiajaline kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega võib põhjustada silmade ja hingamisteede ärritust, peavalu, pearinglust, nägemishäireid, väsimust, koordinatsioonihäireid, allergilisi nahareaktsioone, iiveldust ja mälukahjustusi. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

Kohtade interaktiivne keskkond: