Nanoosakesed

Nanoosakesed on suurusjärgus 1 ja 100 miljardik meetrit.

 

Mis on nanoosakesed ja nanotehnoloogia?

 

Nanotehnoloogia tegeleb osakestega peamiselt suuruses 1 ja 100 nanomeetrit. „Nano“ tähendab ühte miljardikku s.t. nanomeeter on üks miljardik meetrist. Nanotehnoloogia hõlmab sellises suuruses osakeste kujutamist, mõõtmist, modelleerimist ja nendega tegelemist. Inimese juuksekarva diameeter on ca 100 000 korda nanomeetrist suurem nagu ka paberilehe paksus on umbes 100 000 nanomeetrit.

Nanomaterjalidel on ainulaadsed optilised, elektrilised ja magnetilised omadused, mistõttu on juba väikses koguses nanosuuruses materjalidega töötamine paljutõotav ja väljakutseid pakkuv tegevus. Nanosuuruses osakeste omadused võivad suuresti erineda suuremate aga keemiliselt sama koostisega osakestest.

Mõned nanomaterjalid esinevad looduslikult, neid võib tekkida näiteks mereveepritsmetes ja erosioonil, samuti fotosünteesil, mis muudab päikeseenergia taimedes keemiliseks energiaks. Tooted, milles kasutatakse nanotehnoloogiat ja toodetud nanomaterjale, on hambapastad, kosmeetikatooted, prillid, päikesekreemid, tennisereketid, arvutikuvarid ja riistvara, plekikindlad padjad ja kattematerjalid.

Nanotehnoloogia võimalikud tuleviku kasutusalad on optika, elektroonika, meditsiiniline kujutamine ja ravi, ravimid, tootmisprotsessid, energiatööstus ja keskkonnakoristustööd.

Nanoosakeste mõju inimese tervisele ja keskkonnale on murettekitav. Ei ole veel teada, kuidas nanoosakesed keskkonda reostavad või inimesele mõjuvad ja võimalike terviseohtude kohta, mis võivad olla seotud nanoosakeste tootmise või neid sisaldavate toodete kasutamisega. Muret tekitavad võimalikud terviseriskid nanoosakeste sissehingamisel ja naha kaudu imendumisel.

Nanoosakeste terviseriskide väljaselgitamiseks on vaja teha uuringuid kokkupuute kohta kommertslike toodetud nanomaterjalide ja nanoosakesi sisaldavate tarbekaupade kasutamisel.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Asukohad kus, kus nanoosakesi võib leida
Linn Talu Alev Sadam

Tehas

 

Kodud

Tehas

 

Kodud

 

Kodud

 

Kodud

 

Kontorid ja poed

Haigla

 

Kontorid ja poed

Kontorid ja poed

 

Apteek

Kohtade interaktiivne keskkond: