Perkloroetüleen

Perkloroetüleeni kasutatakse keemilises puhastuses. Pikaajaline kokkupuude võib avaldada tervisemõju.

 

Mis on perkloroetüleen?

 

Perkloroetüleen on värvitu mittesüttiv magusa eeterliku lõhnaga vedelik. Seda nimetatakse ka perklooretüleen, tetrakloroetüleen, tetraklooretüleen, PKE või PER. Perkloroetüleeni keemiline valem on C2Cl4

Perkloroetüleen on sünteetiline kemikaal, mida peamiselt kasutatakse keemilises puhastuses ja metallide rasvaeemaldamisel. Seda kasutatakse ka teiste kemikaalide valmistamiseks, sealhulgas klorofluorosüsinikud ja kummi-kattekiht, mida kasutatakse isoleervedeliku ja jahutusgaasina trafodes ning tekstiilide uhtumis-, mettimis- ja lahtimettimisainena. Perkloroetüleen on aerosooltoodete, seebi lahustite, printeritintide, liimide, hermeetikute, värvieemaldite, paberkatete, nahahooldusvahendite, autopuhastusvahendite, poleeride, määrdeainete ja silikoonide koostisaine. Seda kasutakse koostisainena ka mõnedes tarbekaupades, sealhulgas korrektorpliiatsites, liimides, kangaviimistlusvahendites, plekieemaldites, puidupuhastusvahendites ja kingakreemides.

 

Kuidas võib perkloroetüleeniga kokku puutuda?

 

Perkloroetüleeniga võib kokku puutuda riiete keemilisel puhastamisel, sest riided eraldavad pärast keemilist puhastust väikeses koguses perkloroetüleeni õhku, või pesukuivatitega pesumajades. Samuti võib kokkupuude toimuda perkloroetüleeni sisaldavate toodete kasutamisel. 

Väikese koguse perkloroetüleeniga võib kokku puutuda ka õhu ja vee kaudu, kuhu perkloroetüleeni eraldub tööstuskasutusest. Perkloroetüleeni sisaldus linnade ja tööstuspiirkondade õhus on suurem kui maapiirkondades. Kokkupuude on suurem elu- ja töökohtades, mis asuvad keemiliste puhastuste, kemikaalijäätmete kogumiskohtade või perkloroetüleeni ladustuskohtade läheduses. 

Töökohtades, kus tegeldakse keemilise puhastuse, metallide rasvaeemalduse, kemikaalide tootmise, kummi-kattekihi- või tekstiilitöötlemisega, võib kokku puutuda perkloroetüleeniga.

 

Kuidas võib perkloroetüleen tervist mõjutada?

 

Lühiajaline kokkupuude suure perkloroetüleeni kogusega võib kahjustada kesknärvisüsteemi ja põhjustada teadvusekaotust või surma. 

Perkloroetüleen on klassifitseeritud kantserogeenseks ja arvatavasti põhjustab vähktõbe nagu leukeemia, naha-, soole-, kopsu-, kõri-, põie- ja kuse-suguelunditevähki. 

Pikaajaline kokkupuude võib kahjustada kesknärvisüsteemi, maksa ja neerusid, põhjustada hingamiselundite tõrkeid, mälukaotust, segadusesolekut ning naha kuivust ja lõhenemist. Rasedatel võib pikaajaline kokkupuude perkloroetüleeniga kahjustada arenevat loodet. 

Lühiajaline kokkupuude suure koguse perkloroetüleeniga võib põhjustada vedeliku kogunemist kopsudesse, silmade ja hingamisteede ärritust, tõsist õhupuudust, higistamist, iiveldust, oksendamist, peavalu, pearinglust, unisust, segadusesolekut, kõne- ja kõndimishäireid ning peapööritust. 

Lühiajaline kokkupuude väikese koguse perkloroetüleeniga võib põhjustada pearinglust, purjusolekut, unisust ning silmade, nina, suu, kurgu ja hingamisteede ärritust. Vahetu kokkupuude vedela perkloroetüleeniga või perkloroetüleeni aurudega võib ärritada ja põletada nahka, silmi ja kurku. 

Südame-, maksa-, neeru- ja kopsuhaiged on perkloroetüleeni tervisemõjudele vastuvõtlikumad. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: