Pestitsiidid

Pestitsiide kasutatakse laialdaselt rottide, putukate ja umbrohu tõrjeks.

 

Mis on pestitsiidid?

 

Pestitsiidid on keemilised ained, mis tõrjuvad, hävitavad, peletavad, kahjustavad või muul viisil ohjavad kahjurite kahjulikku tegevust. Kahjurid on inimesi, saaki ja loomi kahjustavad või mittesoovitud kohtades esinevad elusolendid ja taimed. Kahjuriteks võivad olla putukad, närilised, umbrohi, vetikad, bakterid, viirused või seened. 

Vastavalt kahjuriliigile jagatakse pestitsiidid taimekaitsevahenditeks ja biotsiidideks. Taimekaitsevahendite alla kuuluvad herbitsiidid, mida kasutatakse põllumajanduses umbrohutõrjeks. Biotsiidide neli põhigruppi on: desinfitseerivad ained, säilitusained, kahjuritõrjevahendid ja muud biotsiidid. Biotsiidideks liigitatakse näiteks algitsiidid, mida kasutatakse vetikate tõrjeks või vetikatest põhjustatava riknemise ärahoidmiseks ujulates ja veekeskustes; saastumisvastased ained, mida kasutatakse saastavate, roiskumist tekitavate organismide kinnitumise vältimiseks, paljunemise või kasvu tõrjeks laeva veesoleval osal, veekultuuri seadmel või muudel vesirajatistel; fungitsiidid, millega tõrjutakse kopitust, hallitust ja roostet; insektitsiidid, mida kasutatakse putukate tõrjumiseks või hävitamiseks; rodentitsiidid, mida kasutatakse näriliste, eriti hiirte ja rottide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks.

Eestis turule toomiseks peab nii taimekaitsevahendid kui ka biotsiidid registreerima vastavalt Põllumajandusametis või Terviseametis. 

Koduses majapidamises kasutatakse pestitsiide prussakamürkides ja -lõksudes, sääse- ja puugitõrjevahendites ning muudes putukamürkides, rotimürkides, koduloomade kaelarihmade kirbumürkides, desinfitseerimisvahendites, hallituse ja kopituse eemaldamise vahendites, umbrohutõrjevahendites.

 

Kuidas võib pestitsiididega kokku puutuda?

 

Pestitsiidid on majapidamis- ja tööstustoodetes laialdaselt kasutatavad kemikaalid. Kokkupuude pestitsiididega võib toimuda sissehingamise teel, absorbeerumisel naha kaudu, pestitsiididega töödeldud või saastunud toidu ja joogivee kaudu. 

Kokkupuude võib toimuda pestitsiide sisaldavate toodete kasutamisel kodus, aias ja töökohas. Kodus võib kokku puutuda ka pestitsiide kasutavate teenuste tellimisel, näiteks kahjuritõrje, aiahooldus või koristusteenus. 

Töökohas võib kokku puutuda töötades talupidamises, aianduses, pestitsiidide tootmisel või oma töös pestitsiide kasutades. 

Erinevad pestitsiidid varieeruvad mürgisuse poolest inimese tervisele ja keskkonnale ning püsivuse poolest keskkonnas ja organismides. Osa pestitsiide võivad keskkonnas ja elusorganismides püsida aastaid, teised lagunevad kiiresti pärast eraldumist.

 

Kuidas võivad pestitsiidid tervist mõjutada?

 

Erinevat liiki pestitsiidid võivad avaldada erinevat mõju tervisele. Mõned pestitsiidid võivad olla kantserogeensed põhjustades vähktõbe. Teised võivad põhjustada sünnidefekte või kahjustada kesknärvisüsteemi. Mõned pestitsiidid võivad olla endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid ja mõjutada hormoon- ja endokriinsüsteemi. Mõned pestitsiidid võivad ärritada nahka ja silmi. 

Kokkupuute korral pestitsiididega on nende mürgisuse kõrval väga oluline ka kogus, millega kokku puututakse. Kokkupuude väikese koguse väga mürgise pestitsiidiga võib avaldada sama ohtlikku mõju kui kokkupuude suure koguse vähem mürgise pestitsiidiga. 

Eriti tundlikud kahjulike terviseriskide suhtes on imikud ja lapsed, sest nende siseorganid alles arenevad. Väiksema kehakaalu tõttu on lastel täiskasvanutest suurem kokkupuuterisk toidu ja joogivee kaudu. 

Pestitsiidid võivad kahjustada arenevat organismi blokeerides normaalseks arenguks vajalike toitainete absorptsiooni organismis. Teatud eas võib kokkupuude pestitsiididega püsivalt kahjustada laste organismisüsteemide toimimist. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

 

Kohtade interaktiivne keskkond: