Plii

Vanadest plii-põhistest värvidest pärit tolm on väga mürgine väikelastele ja võib avaldada mõju nende arengule.

 

Mis on plii?

 

Plii on pehme sinakashall raskmetall, mida looduslikult esineb kivimites ja maakoores. Seda saadakse ka fossiilkütuste põletamisel, kaevandamisel ja tootmisel. Pliil ei ole iseloomulikku maitset ega lõhna. Plii keemilise elemendi sümbol on Pb

Pliid kasutatakse patareide, laskemoona, torude, konteinerite vooderduse, jootemetalli, valumetalli, ehitus- ja konstruktsioonimaterjali, katusematerjali, teaduslike elektroonikaseadmete, militaarjälitussüsteemide ja meditsiiniseadmete tootmiseks ning röntgenkiirte ja tuumakiirguse eest kaitset pakkuvates toodetes. Seda kasutatakse keraamika glasuurides ja kristallesemetes. 

Kahjulikest mõjudest tervisele tulenevalt on kõikide pliiühendite turule viimisele ja kasutamisele kehtestatud piirangud REACH-määruse XVII lisas.

 

Kuidas võib pliiga kokku puutuda?

 

Pliiga võib kokku puutuda vanades elumajades, kus on kasutatud pliid sisaldavaid värve või pliijoodisega veetorusid. Kodus võib pliiga kokku puutuda vana pliid sisaldava värvi mahakoorumisel, pudenemisel või tolmuks lagunemisel. Väikelapsed võivad pliiga kokku puutuda süües värvilaaste, närides värvitud esemeid või neelates pliid sisaldavat tolmu või mulda. 

Pliiga võib kokku puutuda toidu ja joogi kaudu või pliid sisaldavate kööginõude ja -tarvikute kasutamisel. Ka mõned kosmeetika- ja tervishoiutooted ning harrastustooted nagu voolimismaterjalid ja värviline klaas, võivad sisaldada pliid. 

Töökohtades, kus kasutatakse pliid, võib kokku puutuda pliitolmu ja -suitsuga, eriti plii rafineerimisel, kaevandamisel ja sulatamisel, autotööstuses autode viimistlemisel, lehtmetalli tootmisel ning trükikodades pihusvärvimisel ja printimisel. Ka töökohtades, kus parandatakse radiaatoreid või valmistatakse patareisid, savi- ja keraamikatooteid, messing- ja pronksesemeid, kummi- ja plasttooteid ning pliiühendeid, võib kokku puutuda pliiga. Kui töökohas pliid kasutavad töötajad toovad pliitolmuga määrdunud tööriided koju võivad ka nende pereliikmed pliiga kokku puutuda. Korrakaitseametnikud võivad pliiga kokku puutuda siselasketiirus.

 

Kuidas võib plii tervist mõjutada?

 

Plii võib mõjutada peaaegu kõiki inimorganeid ja -süsteeme. Plii võib olla samaväärselt kahjulik nii sissehingamisel kui ka allaneelamisel. Kõige tundlikum kehaosa on kesknärvisüsteem, eriti laste puhul, kes on pliimürgistuse suhtes haavatavamad kui täiskasvanud. 

Laps, kes neelab alla suure koguse pliid, võib saada ajukahjustuse, mis võib põhjustada krampe või surma, samuti võivad kaasneda kehvveresus, neerukahjustused, koolikud ja lihaste nõrkus. Korduv kokkupuude väikeste plii kogustega võib muuta laste normaalset vaimset ja füüsilist arengut ning viia õpi- ja käitumisraskusteni. 

Rasedatel võib kokkupuude suurte plii kogustega põhjustada nürisünnitust, enneaegset sünnitust või alakaalulisi vastsündinuid. Lastel, kes puutuvad pliiga kokku raseduse ajal, võib esineda psüühikahäireid, õpiraskusi ja arenguhäireid. 

Korduva või kroonilise kokkupuute tagajärjel võib plii täiskasvanute organismi akumuleeruda tekitades pliimürgistuse. Pliimürgistusega võib kaasneda metalli maitse suus, söögiisulangus, kaalulangus, koolikud, seedehäired, iiveldus, oksendamine ja lihaskrambid. 

Lühiajalise pliikokkupuutega võib tekkida kõrge vererõhk, peavalu, ärrituvus, mäluhäired, unehäired, meeleolu- ja isiksuse muutused ning silma sattumisel silmade ärritus. Pliiühendite sissehingamine võib ärritada nina ja kurku. Kokkupuude suuremate pliikogustega võib kahjustada aju, neere, reproduktiivsüsteemi, vereliblesid põhjustades kehvveresuse ja närve põhjustades nõrkust. Kokkupuude võib põhjustada ka lihas- ja liigesvalu, reageerimise aeglustumist, koordinatsiooni- ja mäluhäireid. Paljud pliiühendid on kantserogeensed või reproduktiivtoksilised. 

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Kohtade interaktiivne keskkond: