Polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)

PBDEd on leegiaeglustid, mida sisaldavad paljud tarbekaubad nagu mööbel ja elektroonikatooted.

 

Mis on PBDEd?

 

Polübroomitud difenüüleetrid ehk PBDEd on sünteetilised kemikaalid, mida kasutatakse leegiaeglustitena paljudes tarbekaupades nende põlemise raskendamiseks. PBDEdega töödeldud tooteid kasutatakse laialdaselt kodudes, töökohtades ja transpordisektoris. PBDEd kuuluvad laiemasse leegiaeglustitena kasutatavate broomitud kemikaalide rühma. PBDEd kuuluvad püsivate orgaaniliste saasteainete rühma olles väga mürgised ja keskkonnas püsivad kemikaalid.

Tarbekaupades kasutatakse kolme tüüpi PBDEsid: pentaBDE, oktaBDE ja dekaBDE. DekaBDE ja oktaBDE on värvitud kuni valkjad tahkised ning pentaBDE on paks vedelik. 

DekaBDEd kasutatakse kuni 82 protsendis ülemaailmselt toodetavates PBDEd sisaldavates toodetes. Seda kasutatakse põhiliselt tekstiiltoodetes, elektroonikaseadmetes ning ehitus- ja konstruktsioonimaterjalides. DekaBDEd sisaldavad televiisorid, audio- ja videoseadmed, mobiiltelefonid, kaugjuhtimisseadmed, personaalarvutid, monitorid, olmeelektroonika, juhtmete isoleermaterjalid, kaablid, istmed, pistikupesad, õhupuhastid, torud, plastpaneelid, kangaste kattekihid ja polstermööbel. Kuna PBDEd ei ole tootega keemiliselt seotud on nende tootest väljaimbumise tõenäosus suurem.

PentaBDEd on kasutatud polstermööblis, madratsites, autoistmetes, istmekatetes, pakkematerjalides, vaipades, elektrijuhtmete kattematerjalides, kummitoodetes, värvides, lakkides ja liimides. OktaBDEd on kasutatud personaalarvutite plastosades, elektroonikaseadmetes, kontoritarvetes ja väikeseadmetes. PentaBDE turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud püsivate orgaaniliste saasteainete määruses. OktaBDE turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud REACH-määruse XVII lisas.

 

Kuidas võib PBDEdega kokku puutuda?

 

Üldsus puutub PBDEdega kokku tarbekaupade kasutamisel ja kodutolmu kaudu. Vere, rinnapiima ja keharasva uuringud näitavad, et enamik inimesi puutub kokku väikese koguse PBDEdega. Siseruumides võib kokku puutuda tolmu või saastatud õhu sissehingamisel eriti ruumides, kus on arvuti, televiisor või muud elektroonikaseadmed või polstermööbel. Kokkupuude võib toimuda joogivee ja toidu, eriti rasvaste toiduainete nagu kala või saastatud piirkonnas kasvanud loomade liha kaudu, või PBDEdega töödeldud tekstiilide käitlemisel. Väljas võib PBDEdega kokku puutuda õhu sissehingamisel või saastatud mulla käitlemisel. Kokkupuute tõenäosus on suurem elades PBDEsid õhku ja pinnasesse eraldava ohtlike jäätmete ladustamiskoha läheduses.

Töökohas võib PBDEdega kokku puutuda töötades PBDEde või neid sisaldavate toodete tootmistehases, elektroonikaseadmete remonditöökojas, mööblitehases, ehitusel, reoveepuhastis, jäätmekäitlusettevõttes või prügilas.

Kuna PBDEd lahustuvad kergesti rasvas võivad nad akumuleeruda rinnapiima ja kanduda rinnapiimaga imikute organismi. Imikute ja väikelaste kokkupuude PBDEdega võib olla suurem kui täiskasvanutel, sest nad joovad rinnapiima ja puutuvad rohkem kokku kodutolmuga põrandatel.

 

Kuidas võivad PBDEd tervist mõjutada?

 

Toksikoloogilised uuringud näitavad, et PBDEd võivad põhjustada maksa-, kilpnäärme- ja neurotoksilisust. Suurem kahjulike mõjude oht on lastel.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

Kohtade interaktiivne keskkond: