Radoon

Radoon on radioaktiivne gaas, mille kõrget sisaldust võib leiduda peaaegu kõikjal Eestis. Radoonitaset kodudes saab mõõta.

 

Mis on radoon?

 

Radoon on radioaktiivne gaas, mis looduslikult tekib uraani radioaktiivsel lagunemisel kivimites ja maapinnas. Radooni keemiline sümbol on Rn. See võib jääda maapinda või liikuda mullapinnale ja eralduda õhku või põhjavette. Radooni leidub mõnedes piirkondades rohkem kui teistes, peamiselt on radooniohtlik Põhja-Eesti. 

Radoon on värvitu, lõhnatu ja maitseta äärmiselt mürgine gaas. Külmutamisel alla külmumispunkti muutub radoon kollastes kuni oranžikaspunastes toonides fosforestseeruvaks. 

Varasemalt on radooni kasutatud vähktõve, artriidi, diabeedi ja maohaavade ravimisel. Tänapäeval kasutatakse radooni maavärinate ennustamisel, atmosfääritranspordi uurimisel ning nafta ja uraani uuringutes. Seda kasutatakse ka pinnauuringutes keemiliste reaktsioonide initsieerimiseks ja mõjutamiseks ning lekete avastamise kandurina.

 

Kuidas võib radooniga kokku puutuda?

 

Nii gaasilise radooni kui ka tolmu kogunenud radooni osakestega võib kokku puutuda sissehingamisel või allaneelamisel. Välisõhus võib kokku puutuda väga väikese radooni kogusega. 

Piirkondades, kus uraani ja radooni tase maapinnas on kõrge, võib kokku puutuda suuremate koguste radooniga siseruumides ja töötades maa-alustes kaevandustes. Radoon koguneb radoonirikkal pinnasel asuvate hoonete keldritesse ja esimese korruse ruumidesse. Radooniga võib kokku puutuda ka kõrge radoonisisaldusega põhjaveest pärit joogivee kaudu. 

Töökohas võib radooniga kokku puutuda töötades maa-aluses kaevanduses, elektrijaamas, veekeskuses või spaas.

 

Kuidas võib radoon tervist mõjutada?

 

Radoon on kantserogeen ja võib põhjustada kopsuvähki. Kokkupuude suure radooni kogusega võib põhjustada teisi kopsuhaigusi nagu kopsupuhitus ja kopsukoe tihenemine. Samaaegne kokkupuude radooni ja tubakasuitsuga võib suurendada kopsuvähi ja muude kopsuhaiguste riski.

Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga.

 

Asukohad, kus radooni võib leida
Linn Talu Alev Sadam

Joogivesi

 

Joogivesi

 

Joogivesi

 

Joogivesi

 

Tehas

 

Kodud

 

Tehas

 

Kodud

 

Kodud

 

Siseõhk

Kodud

 

Siseõhk

 

Haigla

 

Siseõhk

 

Kontorid ja poed

Siseõhk

 

Kaevandus

 

Kontorid ja poed

 

Kontorid ja poed

 

Kool

Kool

Kohtade interaktiivne keskkond: